How far ile İlgili Cümle Örnekleri


How far is it from İstanbul to Ankara? It is 450 km.

(İstanbul Ankara arası ne kadar mesafedir?450 kmdir.)

– How far did you travel last summer? I travelled 1000 km away.

(Geçen yaz ne kadar uzağa seyahat ettin?1000 km uzağa gittim.)

– How far can you walk in an hour? I can walk 300 km.

(Bir saatte ne kadar (uzağa) yürüyebilirsin?300 km ye kadar yürüyebilirim.)

How far is your school away from here? It is 5 km away from our house.

( Okulun buradan ne kadar uzaklıkta? Evden 5 km uzaklıkta.)

How far is it from Amsterdam to Paris? 475 kilometres.

(Amsterdam’dan Paris’e uzaklık ne kadardır? 475 kilometre.)

How far are the shops from here? Not far.

(Çarşı buradan ne kadar uzaklıktadır? Uzak değil.)

How far have you been so far? I have been to 8000 km away so far.

( Şu ana kadar ne kadar uzağa gittin ? şu ana kadar 8000 km uzağa gittim.)

How far were you from the house last year? I was 1000 km away from the house.

( Geçen yıl evden ne kadar uzaktaydın? 1000 km uzaktaydım.)

How far will you go with motorcycle next summer? I will go 6000 km.

( Gelecek yaz motorla kaç km gideceksin? 6000 km gideceğim.)

How far can you swim? I can swim 50 meter.

( Ne kadar uzağa yüzebilirsin? 50 metre yüzebilirim.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.