How often ile İlgili Cümle Örnekleri


– How often is she early? – She’s always early.

(O ne zaman erken gelir?O her zaman erken gelir.)

– How often does he go to the library? He goes to the library every Saturday. 

(O hangi sıklıkla kütüphaneye gider?O her cumartesi kütüphaneye gider.)

– How often do you eat fruit? We eat fruit every day.

(Hangi sıklıkla meyve yersiniz?Biz her gün meyve yeriz.)

– How often do they eat at home? They sometimes eat at home

(Onlar hangi sıklıkla evde yemek yerler?Onlar bazen evde yemek yerler.)

How often do you see him? I see him 3 times a week.

(Onu ne sıklıkta görüyorsun?Onu haftada 3 kez görüyorum.)

How often did she make dinner at home last year? She made dinner everyday.

( Geçen yıl ne kadar sıklıkla yemek yaptı? Hergün yemek yaptı.)

How often will  you go to gym next year? I will go twice a week next year.

( Gelecek yıl ne sıklıkla spora gideceksin? Haftada iki defa gideceğim.)

How often is your teacher making exam? She is making once a month.

( Öğretmenin ne kadar sıklıkla bir sınav yapıyor? Ayda bir kez sınav yapıyor.)

How often do you play football? I play football twice a day.

( Ne sıklıkla futbol oynarsın? Günde iki defa oynarım.)

How often were  you studying English? I was studying English three times a month.

( Ne sıklıkla İngilizce çalışıyordun? Ayda üç defa çalışıyordum.)

How often do you go to cinema ? I go to cinema once a week

( Ne sıklıkla sinemaya gidersin ? Haftada bir kez giderim)

How often ile ilgili soru ve cevapları vermeye çalıştık umarız beğenmişsinizdir. Yorum yapmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.