IF CLAUSE TABLE (Tablo olarak Şart Cümleleri)


IF CLAUSE TABLE (Tablo olarak İngilizce Şart Cümleleri)

 

If clause cümlelerinin tablo olarak özeti:

 

 

Type Use If clause Main clause Example (Örnekler)
If-clauseType 0  general truth (genel gerçekler) present simple present simple  If you heat ice, it melts. (Buzu ısıtırsan erir)
If-clauseType 1  present or future probable situations(şimdi veya gelecekte muhtemel durumlar)  present simplepresent, continuous (am/is/are –ing),present perfect

(have/has+ V3)

will  + verbcan  + verbshould  + verb

may  + verb

might  + verb

must  + verb

 

If it rains tomorrow, I won’t go to the beach.(Yarın yağmur yağarsa sahile gitmeyeceğim) 
If-clauseType 2 present or future improbable situations(şimdi veya gelecekte muhtemel olmayan durumlar-varsayım)  past simple (V2),past continuous (was/were –ing) would + verbcould + verbmight + verb If I were very rich, I would travel around the world. (Çok zengin olsaydım dünyayı gezerdim)
If-clauseType 3 unreal past situations(Geçmiş durumlar ile ilgili varsayım) past perfect (had + V3) would have V3,could have V3,might have V3 If you had studied hard, you would have passed the exam. (Sıkı çalışmış olsaydın, sınavı geçmiş olurdun)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.