Helping verbs (İngilizce Yardımcı fiiller)


HELPING VERBS

(İngilizce Yardımcı fiiller)

  • Helping verbs (Auxiliary verbs) cümlede yardımcı fiil olarak işlev görür. İngilizce’de cümle kurarken yardımcı fiillerden yararlanırız. Cümlenin olumlu, olumsuz, soru yapısı yardımcı fiiller aracılığıyla belirlenir.

 

 

Yardımcı fiiller şunlardır:

 

BE                  : am, is, are, was, were, been, being

DO                  : do, does, did

HAVE             : have, has, had

MODALS      : must, will, would, can, could, may, might, shall, should, need, ought to

 

  • Present simple tense ve past simple tense olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmaz. Olumsuz ve sorularda do/does ve did yardımcı fiilleri kullanılır.

 

Present simple tense   :

 

I live in Turkey.

I don’t live in Turkey.

Do you live in Turkey?

 

 

Past simple tense                    :

 

They played football yesterday.

They didn’t play football yesterday.

Did they play football yesterday?

 

  • “Do” “does” ve “did” normal fiil olarak da kullanılabilir. Aşağıdaki örneklerde do ve did’in normal bir fiil olarak kullanıldığı olumlu ve olumsuz cümle örnekleri verilmiştir.

I do housework on Sundays.

(Pazarları ev işi yaparım.)

I don’t do housework on Sundays.

(Pazarları ev işi yapmam.)

They did shopping yesterday.

(Dün alışveriş yaptılar.)

They didn’t do shopping yesterday.

(Dün alışveriş yapmadılar.)

 

  • Tüm perfect tense’lerde yani have/has/had yardımcı fiillerinden sonra V3 (gone, written, played, etc.) kullanılır.

 

He’s gone abroad.

(O yurtdışına gitti. Go fiili, gone olarak kullanılmıştır. Bu cümlede ’s kısaltmasının has olduğunu anlarız.)

 

  • Tüm continuous tense yapılarında “be + V-ing” vardır.

 

He IS readING a book.                                 (O kitap okuyor)

He WAS readING a book.                            (O kitap okuyordu)

He has BEEN readING a book.                    (O kitap okumakta)

He had BEEN readING a book.                   (O kitap okumaktaydı)

He will BE readING a book.                                    (O kitap okuyor olacak)

 

 

  • Aşağıdaki fiillerin kullanımını karşılaştırınız.

 

I play football.                       (Doğru yapı- present simple)

I am playing football.             (Doğru yapı- present continuous)

I playing football.                  (Yanlış- böyle bir tense yok)

I am play football.                  (Yanlış- böyle bir tense yok)

 

 

  • Tüm modallardan (will, must, should, etc.) sonra fiil hiç takı almadan yalın halde gelmelidir.

 

You must go .              (doğru kullanım)

You must to go.          (yanlış kullanım)

You must going .        (yanlış kullanım)

Yardımcı fiiller hakkında buraya ve buraya da bakabilirsiniz.