If Clauses: Unless (If…not) Konu Anlatımı


Unless” olumsuz bir anlam taşır Bu nedenle kullanıldığı cümle genellikle olumlu yapıda olur. Çoğunlukla “Type 1” koşul cümleleriyle kullanılır. “Type 2” ve “Type 3” cümlelerinde kullanımı yaygın değildir.

Type 1

If you are not ready, we will wait.

Unless you are ready, we will wait.

If you don’t help me, there won’t be a Thanksgiving dinner.

Unless you help me, there won’t be a Thanksgiving dinner.

 

Type 2

If you were not poor, I would marry you.

Unless you were poor, I would marry you.

 

I wouldn’t be rich if you didn’t help me.

I wouldn’t be rich unless you helped me.

 

 

If he didn’t practice so hard, my brother wouldn’t be in a basketball team.

Unless he practiced so hard, my brother wouldn’t be in a basketball team.

 

Type 3

If you hadn’t eaten the whole cake, I could have tasted it.

Unless you had eaten the whole cake, I could have tasted it.

 

Sam could have been killed if he hadn’t escaped.

Sam could have been killed unless he had escaped.

 

If we hadn’t lost so much time, we would have finished the project.

Unless we had lost so much time, we would have finished the project.

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.