If Clauses (İngilizce Koşul Şart Cümleleri) Konu Anlatımı


If Clauses

If cümleleri bir durumun diğerine bağlı olduğu zamanlarda kullanılır. Türkçe’de koşul-şart cümleleriyle aynı görevi görür. Yani  ancak belli bir koşulun olması durumunda bir eylem ya da bir durum gerçekleşebilir.

If cümleleri bir cümlenin sonunda veya başında kullanılabilir. Eğer ana cümleden önce kullanılırsa virgülle ayrılır; ana cümleden sonra yer aldığında ise virgül kullanılmaz.

 

 

Type 0

Type 1

Type 2

Type 3

Mixed Type

Unless (If…not)

Other Conditionals: As long as / Providing that / Supposing that / Imagining that / What if / Even if / In case / If so – If not / Otherwise – or else / But for – If it weren’t for / As if – As though / Only if