If you want a thing done well, do it yourself


İngilizce : If you want a thing done well, do it yourself

Türkçe : Kendi ununu kendin öğüt

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.