İki nesneli aktif pasif cümleleri


 

PASSIVE WITH TWO OBJECTS

(İki nesneli aktif pasif cümleleri)

 

Bazı fiiller iki nesne alabilir. Bunlar give, send, tell, buy, show gibi fiillerdir. Bu fiillerden sonraki nesnelerin yeri değiştirilerek iki farklı cümle yapılabilir.

 

1: Selin gave me the book.

2: Selin gave the book to me.

 

1: Sera bought her daughter a dress.

2: Sera bought a dress for her daughter.

 

Passive (Edilgen) yaparken fiilden sonra gelen isim yani ilk nesne passive cümlenin öznesi olarak yazılır. Yukarıdaki cümlelerin passive şekli aşağıdaki gibidir.

 

Passive 1: I was given the book by Selin.

Passive 2: The book was given to me by Selin.

 

Passive 1: Her daughter was bought a new dress by Sera.

Passive 2: A new dress was bought for her daughter by Sera.

 

Bu tür cümlelerin passive kullanımı genellikle şahısla başlanarak yapılır:

 

I was shown a secret photo by the police.

(Polis tarafından gizli bir fotoğraf gösterildim)

 

The teacher was sent a message.

(Öğretmen bir mesaj gönderildi)

 

Children mustn’t be given expensive presents.

(Çocuklara pahalı hediyeler verilmemeli)