Other Important Prepositions Diğer Önemli Edatlar


Aşağıda ise bazı edatların sık kullanım şekilleri düşünülerek örnekler verilmiştir.

At Yaşında – They say that he learned French at 60. 60 yaşında

Fransızca öğrendiğini söylüyorlar.

About Hakkında – They were talking about James.

James hakkında konuşuyorlardı.

By Oran verirken, neyle seyahat ettiğimizi bildirirken – Taxes have risen by 5 percent.

Vergiler yüzde 5 arttı. by plane, by bus uçakla, otobüsle

 

Out of Dışına, arabadan taksiden inmek –

I stepped out of the taxi and walked away. Taksiden inip uzaklaştım.

 

Off Toplu taşımadan (otobüsten) inmek –

I have to get off the bus, now! Otobüsten inmem gerek, hemen!

 

In Arabay taksiye binerken –

C’mon get in the car! Hadi, bin arabaya!

 

On Yayan, at sırtında vs. darken, toplu taşımaya binerken – on foot yayan / on horseback at sırtında /Get on the plane! Uçağa bin!

 

By Bir eserin sahibini, yapanını belirtirken – A film by Alfred Hitchcock Bir Alfred Hitchcock filmi.

 

Of Kime neye ait olduğunu, neyi gösterdiğini (resmin) – The page of the Notebook Defterin yaprağı / Picture of a King Bir kralın resmi

 

From Kimden – I have a message for you from Algie. Algie’den sana bir mesajım var.