İngiliz ve Amerikan İngilizcesi (Spelling) – İngilizce Kelimeler


İngiliz ve Amerikan İngilizcesi – Kelimeler / British English and American English – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi farkları (differences between British English and American English) ile ilgili kelimeleri bulabilirsiniz.

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Kelimeleri – British and American Vocabulary

Yazılış – Spelling

a pack of cards a deck of cards bir deste kart
a packet of cigarettes a pack of cigarettes bir paket sigara
at the weekend on the weekend hafta sonu
catalogue catalog katalog
centre center merkez
city, town centre downtown, city center şehir merkezi
colour color renk
cosy cozy rahat
draught draft taslak
enquiry inquiry soruşturma
everywhere everyplace, everywhere her yerde
expiry date expiration date son kullanma tarihi
favourite favorite gözde, çok beğenilen, tutulan
film film, movie film
flavour flavor lezzet, tat
humour humor mizah
kilometre kilometer kilometre
litre liter litre
maths math matematik
mum mom anne
neighbour neighbor komşu
programme program program
theatre theater tiyatro
travelled traveled seyahat etmek (geçmiş hali)
tyre tire lastik
whisky whisky, whiskey viski
windscreen windshield ön cam