İngilizce 1den 10a kadar olan sayıları şarkıyla öğrenme videosu


İngilizcede 1 den 10 a kadar olan sayıları şarkılarla tekrar ederek öğrenme videosu.

One                  1                  bir

Two                 2                  iki

Three               3                  üç

Four                 4                 dört

Five                                  beş

Six                    6                  altı

Seven               7                  yedi

Eight                8                 sekiz

Nine                  9                dokuz

Ten                    10               on