İngilizce araçlar tools videosu


Bu video İngilizce aletler (tools) hakkındadır ve herkes için uygun bir videodur. Videoda aletlerin İngilizce yazılışları ve resimleri gösterilmiştir. Her bir kelimenin doğru telaffuzu iki defa tekrar edilmiştir, bu videoda aletler çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır, videoyu birkaç kez izleyerek bu aletleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu videoda geçen kelimeler İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile tablo şeklinde verilmiştir, inceleyebilirsiniz.

İngilizce araçlar true false testi için buraya tıklayınız: https://ingilizcebankasi.com/tools-ingilizce-araclar-true-false-alistirmasi/

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Adjustablespanner Edcastıblspenır Kurbağacık, ayarlanabilir anahtar
Anvil Enviıl Örs
Ax Aks Balta
Benchsaw Bençsov Tepsi testere
Benchvice Bençvays Tezgah mengenesi
Blowtorch Blovtorç Pürmüz lambası
Bolt Bolt Cıvata
Carpenter’sstapler Karpıntırssteyplır Marangoz zımbası
Chain Çeyn Zincir
Chisel Çizıl Keski, iskarpela
Circularsaw Sörkılırsov Daire testere
Clamp Klemp İşkence tamir aleti – el mengenesi
Cuttingpliers Katingplayırs Kesici pense
Drill Driıl Matkap
Electricdrill Elektrik driıl Elektrikli matkap
Electricoutlet Elektrik autlet Priz
Electricsolderingiron Elektrik soldıring ayrın Elektrikli havya
File Fayl Eğe
Fire extinguisher Fayreksinguişır Yangın söndürme tüpü
Hammer Hemır Çekiç
Jigsaw Cigsov Oyma testeresi
Magnet Magnet Mıknatıs
Nail Neyıl Çivi
Oillamp Oıllemp Gaz lambası
Oilcan Oılken Yağdanlık
Paint Peynt Boya
Paint roller Peyntrollır Boya rulosu
Ratchet Ratçet Dişli çark mandalı
Roundnosepliers Raundnozplayırs Kargaburun
Safetygoggles Seyftigogıls Koruyucu gözlük
Safetyhelmet Seyftihelmıt Koruyucu kask, baret
Sawblade Sovbleyd Testere bıçağı
Screw Skriu Vida
Screwdriver Skriudrayvır Tornavida
Shed Şed Baraka, kulübe
Socket Soket Soket
Spanner Spenır Somun anahtarı
Steel tape Stiıl teyp Çelik metre
Stepladder Stepledır Portatif merdiven
Tapemeasure Teyp mejır Şerit metre
Toolbelt Tul belt Alet kemeri
Toolbox Tulbaks Alet çantası
Triangleruler Trayengılrulır Gönye
Vice Vays Mengene
Whetstone Vetston Bileme taşı
Worktable Vörkteybıl Çalışma masası
Wrench Renç İngiliz anahtarı

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.