İngilizce toys and games videosu ve kelimeleri


 

Bu videoda 3.sınıf “Toys and Games” ünitesinin kelimeleri verilmiştir, kelimelerin doğru yazılışları ekranda görülmekte ve resim olarak da ifade edilmektedir. Ayrıca bu kelimelerin doğru telaffuzlarını da duyabilirsiniz. Bu videoda “How many?” ile oluşturulan soru cümlesi ve bu soruya nasıl cevap verildiği de bulunmaktadır. Ayrıca videoda geçen kelimelerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları tablo şeklinde verilmiştir, inceleyebilirsiniz.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Toy Toy Oyuncak
Toy box Toy baks Oyuncak kutusu
Ball Bol Top
Block Blak Blok, lego
Board game Bordgeym Masa oyunu
Button Batın Düğme
Playingcards Pleyingkards Oyun kartları
Doll Dol Oyuncak bebek
Kite Kayt Uçurtma
Teddybear Tedibeer Oyuncak ayı
Wall Vol Duvar
Ground Graund Yer, zemin
Treasure Trejır Hazine
Overthere Ovır der Ta orada
Big X Small Big X Smol Büyük X Küçük
Heavy X Light Hevi X Layt Ağır X Hafif
Square Skueyr Kare
Rectangle Rektengıl Dikdörtgen
Round Raund Yuvarlak
Triangle Trayengıl Üçgen
How many? Hav meni? Kaç tane?

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.