İngilizce Aylar- Months of the year


İNGİLİZCE YILIN AYLARI (İNGİLİZCE AYLAR)

MONTHS OF THE YEAR

İngilizce Aylar

 

 

 

 

Months of the Year                                                                                                      Yılın Ayları     

January                                                                                                                            Ocak

February                                                                                                                           Şubat

March                                                                                                                                Mart

April                                                                                                                                    Nisan

May                                                                                                                                    Mayıs

June                                                                                                                                   Haziran

July                                                                                                                                     Temmuz

August                                                                                                                               Ağustos

September                                                                                                                        Eylül

October                                                                                                                            Ekim

November                                                                                                                        Kasım

December                                                                                                                         Aralık

 

Seasons of the Year                                                                                               İngilizce Yılın mevsimleri        

Spring                      (March, April, May)                                                       İlkbahar             (Mart, Nisan, Mayıs)

Summer                  (June, July, August)                                                      Yaz                      (Haziran, Temmuz, Ağustos)

Autumn (Fall)        (September, October, November)                              Sonbahar            (Eylül, Ekim, Kasım)

Winter                     (December, January, February)                                  Kış                        (Aralık, Ocak, Şubat)

 

Sonbahar (Autumn), ABD ve Kanada’da Güz (Fall) olarak kullanılır.

Fall is used in United States and Canada, Autumn in the rest of the world.

 

İngilizce’de gün ay veya mevsimlerin baş harfleri büyük harf ile yazılır. 

The first letter of the day, month or season is always in capital letters in English.

iPhone 6 is coming in September.                                             iPhone 6, Eylülde geliyor.

I was born on 12th May, 2000.                                                   12 Mayıs 2000’de doğmuşum.

February has 28 days.                                                                  Şubat 28 gündür.

The last month of the year is December.                                   Aralık yılın son ayıdır.

We have 12 months in a year.                                                       Bir yılda 12 tane ayımız var.

The first month of the year is January.                                       Yılın ilk ayı Ocak.

If today is the 1st of April,                                                           Eğer bugün ay 1 Nisan olsaydı,

yesterday it was the 31st of March.                                             dün 31 Mart olurdu.

The sixth month of the year is June.                                           Haziran yılın altıncı ayıdır.

 

Abbreviations of Months of the Year                                                                    İngilizce Yılın ayları için kısaltmalar

  Month Short Form Days Season
1 January Jan. J 31 Winter
2 February Feb. F 28/29
3 March Mar. M 31 Spring
4 April Apr. A 30
5 May May M 31
6 June Jun. J 30 Summer
7 July Jul. J 31
8 August Aug. A 31
9 September Sep. S 30 Autumn
10 October Oct. O 31
11 November Nov. N 30
12 December Dec. D 31 Winter
  Aylar Kısaltmaları Günler Mevsim
1 Ocak Ock. O 31 Kış
2 Şubat Şbt. Ş 28/29
3 Mart Mrt. M 31 İlkbahar
4 Nisan Nsn. N 30
5 Mayıs Mys. M 31
6 Haziran Hzn. H 30 Yaz
7 Temmuz Tmz. T 31
8 Ağustos Ağs. A 31
9 Eylül Eyl. E 30 Sonbahar
10 Ekim Ekm. E 31
11 Kasım Ksm. K 30
12 Aralık Arl. A 31 Kış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing the date in English varies from formal to informal. The British English way of writing dates also differs from                            American English way. These differences are shown on the table below.

İngilizce’de tarihlerin yazılması resmiyet derecesine göre farklılık gösterir. Ayrıca İngiliz ve Amerikan                                                       İngilizce’leri arasında da  şekil yönünden farklılar vardır. Bu farklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Day-Month-Year (British)  Gün-Ay-Yıl (İngiliz) Month-Day-Year (American)  Ay-Gün-Yıl (Amerikan)
30/03/14 03/30/14
30/3/14 3/30/14
30/3/2014 3/30/2014
30 March 2014 March 30, 2014
30th March 2014 March 30th, 2014
the Thirtieth of March, 2014 March the Thirtieth, 2014

 

 

 

 

 

 

 

Writing the date as “30 March 2014” or “30th March 2014” is regarded as a more polite way to write the day since they are much easier for reader to read. The first format shown on the table is official and generally seen on an official or technical document. It is appropriate to write the date as the second and third format for less formal situations like writing a letter to a friend. The last format on the table is very formal and used on printed items, for example a business card.

Tarih yazarken; “30 Mart 2014” şeklinde yazılması, okuyucuya sağladığı kolaylık nedeniyle daha kibar olarak kabul edilir. Tablodaki ilk yazım şekli genellikle resmi ve teknik belgelerde yer alır ve resmidir. İkinci ve üçüncü formatı, arkadaşlar arası mektuplaşma gibi daha samimi durumlar için kullanmak uygundur. Tabloda yer alan son yazım şekli ise oldukça resmidir ve evlilik davetiyeleri veya kartvizit gibi belgelerde kullanılır.

My son’s birthday is on 12 July.                                                             Oğlumun doğum günü 12 Temmuz’da.

My son’s birthday is on 29th of June.                                                   Temmuz’un 29’u oğlumun doğum günü.

A number of historical events have occurred on April 1.                  1 Nisan’da bir dizi tarihi olay gerçekleşmiştir.

I heard about the accident on the first of April.                                  Kazadan Nisan’ın 1’inde haberim oldu.

What was the life like during the ’80s?                                                 80’lerde hayat nasıldı?

What was the life like during the 1980s?                                              1980’lerde hayat nasıldı?

What was the life like during the 1980′s?                                             1980’lerde hayat nasıldı?

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.