Simple Present Tense To Be Olumsuz Cümle Örnekleri


İngilizce to be negative cümle örnekleri

İngilizce to be negative cümle örnekleri

İngilizce Geniş zamanda (Simple Present Tense) To be (am not, is not, are not ) ile Olumsuz cümle örnekleri.

Daha önceden de belirttiğimiz gibi am, is , are bize geniş zamanda durum ve bulunma bildirir. Asıl iş oluş bildiren (play,go,write) fiiller gibi eylem bildirmezler. Lütfen Örnek Cümlelerimizi inceleyeniz.

I am not married.                                                      Evli değilim.

I’m not in the café right now.                                 Şu anda kafede değilim.

You’re not a kid anymore.                                       Çocuk değilsin artık.

You aren’t a journalist.                                             Gazeteci değilsiniz.

He is not my uncle’s son.                                         O kuzenim değil.

He isn’t a teacher at our school.                             O, bizim okulda öğretmen değil.

She is not my mother.                                              O benim annem değil.

She isn’t twenty years old.                                       Yirmi yaşında değil.

It isn’t very hot today.                                              Bugün çok sıcak değil.

It’s not your fault.                                                     Senin suçun değil.

We’re not very good at tennis.                                Teniste çok da iyi değiliz.

We aren’t on vacation.                                             Tatilde değiliz.

They’re not open at weekends.                               Hafta sonları açık değiller.

They aren’t my glasses.                                            Bunlar benim gözlüklerim değil.

That’s not a good idea.                                             Bu iyi bir fikir değil.

That is not what I meant at all.                              Demek istediğim o değil.

İngilizce’de zamanlar konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.