İngilizce Bağlaçlar


CONJUNCTIONS

(İngilizce Bağlaçlar)

 

Conjunctions (Bağlaçlar), cümlecikleri veya bir cümlede fiilleri, sıfatları, isimleri, zarfları birbiriyle bağlayan sebep, sonuç, zıtlık, paralellik gibi anlamlar belirten “and, or, but, so, because, when, after, before, if” gibi  kelimelerdir. Örnek:

 

I ate some meat and some bread.

(Biraz et ve ekmek yedim)

 

This book is a little expensive, but it is very interesting.

(Bu kitap biraz pahalı fakat çok ilginç)

 

If you are thirsty, I can bring you something to drink.

(Eğer susuzsan sana içecek bir şey getireyim)

 

We go home after the school finishes.

(Okul bittikten sonra eve gideriz)