İngilizcede edilgen çatı fiilleri


PASSIVE VERBS IN ENGLISH

(İngilizcede edilgen çatı fiilleri ) 

 

The passive fiiller “be” ve fiilin üçüncü şekliyle yapılır. Edilgen çatıda fiilin nesnesi özne durumunda olduğu için geçişli (yani nesne alan) fiiller passive yapılabilir. Break, build, discover, destroy, invent, make, sell, eat, see, paint gibi.

 

(to) be seen                 (görülmek)

(to) be written            (yazılmak)

(to) be painted            (boyanmak)

(to) be broken             (kırılmak)

(to) be invented          (icat edilmek)

 

Passive cümlenin yaparken fiil tüm tense’lerle her zaman 3. halde kullanılır. Cümlenin zamanını “be” fiili belirler. Bu yüzden passive cümle yaparken be fiilini tense’e uygun kullanırız ve fiilin 3. Halini getiririz.

 

Örnek: Aşağıdaki örneklerde “be written” (yazılmak) fiili değişik tense’lerle kullanılmıştır. “Be” fiilinin çekimlerini inceleyiniz.

 

Present simple            : The e-mail is written.

Present continuous     : The e-mail is being written.

Past simple                 : The e-mail was written.

Past continuous          : The e-mail was being written.

Present perfect           : The e-mail has been written.

Will future                  : The e-mail will be written.

 

İngilizce’de ayrıca “get + V3” ile edilgen cümle yapılabilir. Yani be yerine get kullanılabilir. Bu yapı çoğu zaman beklenmeyen veya kaza ile olan şeyler hakkında konuşurken kullanılır.

 

Hakan was unlucky. His leg got broken in the training.

(Hakan şanssızdı. Antremanda bacağı kırıldı)

 

I got robbed three times last summer.

(Geçen yaz üç kere soyuldum)