İngilizce Böcek Kelimeleri


İngilizce Türkçe
Insect / bug Böcek
Bee Arı
Wasp Eşekarısı
Butterfly Kelebek
Ant Karınca
Fly Sinek
Mosquito Sivrisinek
Ladybird / Ladybug Uğurböceği
Spider Örümcek
Grasshopper Çekirge
Snail Salyangoz
Earhworm Solucan
Cricket Cırcır böceği
Cockroach Hamamböceği
Silkworm İpekböceği
Dragonfly Yusufçuk böceği
Bedbug Tahtakurusu
Termite Beyaz karınca
Flea Pire
Louse Bit
Tick Kene
Cicada Ağustosböceği
Mayfly Mayıs sineği
Firefly Ateş böceği
Caterpillar Tırtıl
Worm Kurtçuk
Centipede Kırkayak
Moth Güve
Ladybeetle Gelincik böceği
Whirligig beetle Fırıldak böceği
Rhino beetle Gergedanböceği
Tiger beetle Kaplanböceği
Harvest mite Kadife böceği
Froghopper/Spittlebug Köpük böceği
Potato bug/Colorado beetle Patates böceği
Praying mantis Peygamberdevesi
Stickbug Sopa böceği
Wood louse / Sowbug / Pillbug Tespihböceği
Soldier beetle Asker böceği
Damselfly Kızböceği