İngilizce Doğa Kelimeleri


İngilizce Türkçe
Nature Doğa
Earth Yeryüzü
Tree Ağaç
Flower Çiçek
Plant Bitki / bitki dikmek
Forest Orman
Mountain Dağ
Sea Deniz
Lake Göl
River Nehir
Pond Gölet
Ocean Okyanus
The Sun Güneş
The Moon Ay
Cloud(s) Bulut(lar)
Star(s) Yıldız(lar)
The Sky Gökyüzü
Rainbow Gökkuşağı
Animals Hayvanlar
Insects Böcekler
Grass Ot, çim
Natural forces Doğal afetler
Rain Yağmur
Snow Kar
Thunder Gök gürültüsü
Fog Sis
Valley Vadi
Plateau Plato, yayla
Earthquake Deprem
Tsunami Tsunami
Avalanche Çığ
Landslide Heyelan
Hoarfrost Kırağı
Erosion Erozyon
Forestation Ağaçlandırma
Deforestation Ormansızlaşma
Wood Odun / ağaçlık alan
Mother nature Doğa ana
Natural selection Doğal seçilim
Ecosystem Ekosistem
Habitat Habitat
Natural law / law of nature Doğa kanunu
Nature protection zone Doğa koruma alanı
Natural conditions Doğa koşulları
Nature events Doğa olayları
Wild nature Vahşi doğa
Naturalised / naturalized Daha önce yaşadığı iklim ve doğa ortamına getirilerek orada yaşamaya devam eden canlı
Eco-friendly / nature-friendly Doğa dostu
International Union for Conservation of Nature Dünya doğa koruma birliği
Directorate General for Nature Conservation and National Parks Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Worldwide Fund for Nature Dünya Doğa Fonu
Ministry of Environment Çevre Bakanlığı