İngilizce Denklik Bağlaçları


CORRELATIVE CONJUNCTIONS

(İngilizce Denklik Bağlaçları)

 

Correlative conjunctions, ikili olarak kullanılır. İsimleri, fiilleri, sıfatları, zarfları bağlarlar.

 

  • both . . . and (hem …hem)

 

Both tea and coffee are my favourite drinks.

(Hem çay hem kahve benim favori içeceklerim)

 

A bride both cries and goes.

(Bir gelin hem ağlar hem gider)

 

 

  • not only . . . but also (sadece değil, ayrıca; hem …hem)

 

We not only went shopping, but we also went to the cinema.

(Biz yalnızca alışverişe gitmedik ayrıca sinemaya da gittik)

 

Not only Hüseyin but also Hasan went out.

(Sadece Hüseyin değil ayrıca Hasan (yani hem Hüseyin hem Hasan) dışarı gitti)

 

 

  • either . . . or (ya …ya da)

 

We can go to either Bodrum or Marmaris. Which one would you like?

(Ya Bodrum’a ya Marmaris’e gidebiliriz. Hangisini istersin?

 

Make a decision. Either stay or leave here.

(Bir karar ver. Ya kal ya burdan ayrıl)

 

  • neither . . . nor (ne … ne de)

 

She is neither my mother nor my sister. She is my aunt.

(O benim ne annem ne kız kardeşim. O benim teyzem)

 

Neither İzmir nor İstanbul is in the Black Sea region.

(Ne İzmir ne İstanbul Karadeniz Bölgesinde)

  • whether . . . or (gerek … gerek, böyle de olsa şöyle de olsa, olup olmadığı)

Whether you like her or you hate her, you have to stay with her in the same room.

(Onu sevsen de nefret etsen de onunla aynı odada kalmak zorundasın)

 

Whether you ride your motorbike or you take the car, you will be late.

(Motosikletinle gitsen de arabayı alsanda, geç kalacaksın)

 

Do you wonder whether I am angry or pleased with you?

(Sana kızgın mı yoksa senden memnun olup oladığımı merak ediyor musun?)

 

I don’t know whether he is at home or not.

(Evde olup olmadığını bilmiyorum)