İngilizce En Yaygın Olumsuz Kişilik Sıfatları


 

aggressive                          (kavgacı)


arrogant                              (kibirli)


boastful                              (kendini beğenmiş)


bossy                                   (buyurgan)


cruel                                     (zalim, acımasız)


cunning                               (kurnaz)


deceitful                             (hileci)


foolish                                 (budala, ahmak)


fussy                                    (telaşlı)


greedy                                 (aç gözlü)


impatient                           (sabırsız)


impolite                              (kaba)


irresponsible                     (sorumsuz)


lazy                                       (tembel)


mean                                   (cimri; adi)


moody                                 (dengesiz, değiken)


narrow-minded                 (dar fikirli, eski kafalı)


naughty                              (haylaz, yaramaz)


pessimistic                         (kötümser)


quarrelsome                     (kavgacı, geçimsiz)


 

quick-tempered              (çabuk öfkelenen)


rude                                    (kaba,nezaketsiz)


ruthless                              (acımasız, kalpsiz)


sarcastic                             (alaycı, iğneleyici)


selfish                                  (bencil)


self-centred                        (ben merkezli)


silly                                      (aptal, ahmak)


stingy                                   (cimri, pinti)


stubborn                             (inatçı)


stupid                                  (aptal)


tactless                               (patavatsız, düşüncesiz)


timid                                     (çekingen, ürkek)


unreliable                           (güvenilmez)