İngilizce En Yaygın Olumsuz Kişilik Sıfatları


 

aggressive                          (kavgacı)


arrogant                              (kibirli)


boastful                              (kendini beğenmiş)


bossy                                   (buyurgan)


cruel                                     (zalim, acımasız)


cunning                               (kurnaz)


deceitful                             (hileci)


foolish                                 (budala, ahmak)


fussy                                    (telaşlı)


greedy                                 (aç gözlü)


impatient                           (sabırsız)


impolite                              (kaba)


irresponsible                     (sorumsuz)


lazy                                       (tembel)


mean                                   (cimri; adi)


moody                                 (dengesiz, değiken)


narrow-minded                 (dar fikirli, eski kafalı)


naughty                              (haylaz, yaramaz)


pessimistic                         (kötümser)


quarrelsome                     (kavgacı, geçimsiz)


 

quick-tempered              (çabuk öfkelenen)


rude                                    (kaba,nezaketsiz)


ruthless                              (acımasız, kalpsiz)


sarcastic                             (alaycı, iğneleyici)


selfish                                  (bencil)


self-centred                        (ben merkezli)


silly                                      (aptal, ahmak)


stingy                                   (cimri, pinti)


stubborn                             (inatçı)


stupid                                  (aptal)


tactless                               (patavatsız, düşüncesiz)


timid                                     (çekingen, ürkek)


unreliable                           (güvenilmez)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.