İngilizce hayvanların vücut bölümleri videosu


Bu videoda hayvanların vücut bölümleri hem görsel olarak hem de yazılışıyla verilmiştir ve aynı zamanda bu kelimelerin okunuşları da verilmiştir. Kelimeler tek tek hecelenerek tekrar edilmiştir. Bu videoda geçen kelimelerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıklarının verildiği tablomuzu inceleyebilirsiniz.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Bear’s fur Beers för Ayı postu
Beak Biik Gaga
Scales Skeyls Pullu deri
Paw Pov Pati
Claws Clovs Pençeler
Antler Entlır Geyik boynuzu
Tail Teyıl Kuyruk
Talons Telıns Kuş pençesi
Fangs Fengs Köpekdişi
Gill Gil Solungaç
Horn Horn Boynuz
Feather Fedır Kuş tüyü
Wings Vings Kanatlar
Fin Fin Yüzgeç
Tusk / ivory Task / ayvıri Fildişi
Pouch Pauç Kese
Hoof Huuf Toynak
Spines Spayns Dikenler
Snout Snaut Hayvan burnu
Mane Meyn Yele
Pets Pets Evcil hayvanlar
Lead Led Tasma kayışı
Canary Kaneri Kanarya
Hamster Hemstır Hemstır / hamster