İngilizce hayvanların yaşadıkları yerler hakkında şarkı


Hareketli ritmi olan bu şarkı çocuklara hitap eden bir şarkıdır. Ekranda şarkı sözleri görülmektedir. Ayrıca hayvanların yaşadıkları yerler hakkında kelimelerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile birlikte verildiği tablomuzu inceleyebilirsiniz.

İngilizce yazılışı Okunuşu Türkçe karşılığı
Habitat Hebitet Habitat / yaşama alanı
Air Eer Hava
Water Votır Su
Forest Forıst Orman
Mountainside Mauntınsayd Dağ eteği-yamacı
Burrow Bırov Oyuk
Riverbank Rivırbenk Nehir kenarı
Rock Rak Kaya
Cave Keyv Mağara
Jungle Cangıl Sık orman , balta girmemiş orman
Grassland Greslend Çayır
Ocean Ooşın Okyanus
Desert Dezırt Çöl
Ice Ays Buz
North Pole Nort Pol Kuzey Kutbu