İngilizce hayvanların yapabildikleri şeyler hakkında şarkı


Bu video hayvanların yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler hakkındadır ve çocuklar için daha uygundur. Hayvanları animasyon olarak gösterip yapabildikleri ve yapamadıkları şeyleri “Can you…..?” soru kalıbıyla sorarak ve “Yes, I can.” ya da “No, I can’t” diye cevap vererek hem Can/Can’t konusunu tekrar etmiş oluyor hem de hayvanların yapabildiği şeyleri öğretiyor. Şarkının sözleri aşağıda verilmiştir, ayrıca şarkıda geçen hayvanların yaptığı ve yapamadığı şeyler hakkında İngilizce kelimelerin yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıklarının verildiği tabloyu inceleyebilirsiniz.

Little bird, little bird, can you clap?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t clap.
Little bird, little bird, can you fly?
Yes, I can. Yes, I can. I can fly.

Elephant, elephant, can you fly?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t fly.
Elephant, elephant, can you stomp?
Yes, I can. Yes, I can. I can stomp.

Little fish, little fish, can you stomp?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t stomp.
Little fish, little fish, can you swim?
Yes, I can. Yes, I can. I can swim.

Gorilla, gorilla, can you swim?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t swim.
Gorilla, gorilla, can you climb?
Yes, I can. Yes, I can. I can climb.

Buffalo, buffalo, can you climb?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t climb.
Buffalo, buffalo, can you run?
Yes, I can. Yes, I can. I can run.

Boy and girls, boys and girls, can you sing?
Yes, we can. Yes, we can. We can sing.
Boys and girls, boys and girls, can you dance?
Yes, we can. Yes, we can. We can dance.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Clap Klep El çırpmak / alkışlamak
Fly Flay Uçmak
Stomp Stamp Ayağını yere vurmak
Swim Svim Yüzmek
Climb Klaymb Tırmanmak
Run Ran Koşmak
Sing Sing Şarkı söylemek
Dance Dens Dans etmek