İngilizce otçul, etçil ve hepçil hayvanlar şarkısı


Bu şarkıda çocuklara hayvanların otçul, etçil, hepçil gibi beslenme şekillerine göre gruplandırılması anlatılmıştır. Her bir beslenme şekli için hayvanlara örnekler verilmiş ve etkili animasyon çizimleri kullanılmıştır. Hareketli bir ritmi olan bu şarkıyla çocuklar “etçil”, “otçul” ve “hepçil” kelimelerinin İngilizcelerini kolayca öğrenebilirler ve şarkıda her bir kelimenin üstünde oldukça fazla durulduğu için bu üç beslenme şeklini birbirlerine karıştırmazlar. Beslenme şekillerinin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları tablo şeklinde verilmiştir. Her bir beslenme şekli içinse videoda geçen hayvanlar örnek gösterilip İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile birlikte verilmiştir.

Beslenme şekilleri;

İngilizce yazılışı Okunuşu Türkçe karşılığı
Herbivore Hörbivor Otçul
Carnivore Karnivor Etçil
Omnivore Amnivor Hem otçul hem etçil, hepçil

 

Otçul hayvanlara örnekler; (Herbivores)

İngilizce yazılışı Okunuşu Türkçe karşılığı
Deer Diır Geyik
Cow Kau İnek
Kangaroo Kengıru Kanguru
Elephant Elefınt Fil
Hippo Hipoo Su aygırı
Llama Lama Lama
Camel Kemıl Deve
Beaver Bivır Kunduz
Manatee Menıti Denizayısı
Horse Hors At
Zebra Zibra Zebra
Donkey Danki Eşek

 

Etçil hayvanlara örnekler; (Carnivores)

İngilizce yazılışı Okunuşu Türkçe karşılığı
Shark Şark Köpek balığı
Owl Aul Baykuş
Coyote Kayodi Çakal
Dolphin Dolfin Yunus
Whale Veyıl balina
Spider Spaydır Örümcek
Squid Skuid Mürekkep balığı
Snake Sneyk Yılan
Cat Ket Kedi
Polar bear Polır beer Kutup ayısı
Bat Bet Yarasa

 

Hepçil hayvanlara örnekler; (Omnivores)

İngilizce yazılışı Okunuşu Türkçe karşılığı
Human Hümın İnsan
Pig Pig Domuz
Chimp Çimp Şempanze
Ant Ent Karınca
Rat Ret Sıçan
Mice Mays Fareler
Wolf Vulf Kurt
Crow Krov Karga
Skunk Skank Kokarca
Hedgehog Hedçhag Kirpi