İngilizce Maddenin Halleri – States of Matter


 

Maddenin halleri ve özellikleri İngilizce ve Türkçe açıklamalarıyla birlikte verilmiştir.

All three states of matter have mass and take up in space. (Maddenin üç halinin de kütlesi vardır ve yer kaplar.)

1-Solid (Katı)

*Has a defined shape. (Belirli bir şekli vardır.)

*Has a defined volume. (Belirli bir hacmi vardır.)

*Particles are packed close together. (Tanecikler birlikte sıkı bir şekildedir.)

*Ice, pencil, table, house are the examples of solids. (Buz, kalem, masa, ev katılara örnektir.)

2-Liquid (Sıvı)

*Doesn’t have a defined shape. (Belirli bir şekli  yoktur.)

*Able to be poured. (Dökülebilirler.)

*Particles are close but able to move. (Tanecikler birbirine yakındır ama yine de hareket edebilirler.)

*Takes the shape of its container. (Bulundukları kabın şeklini alır.)

*Water, milk, shampoo are the example of liquids. (Su, süt, şampuan sıvılara örnektir.)

3-Gas (Gaz)

*Doesn’t have a defined shape. (Belirli bir şekli yoktur)

*Invisible and cannot be seen. (Görünmezdirler.)

*Particles are separated and move freely.  (Tanecikler ayrıdır ve bağımsızca hareket ederler.)

*Water, wind, oxygen are examples of gases.  (Su, rüzgar, oksijen gazlara örnektir.)