İngilizcede En Sık Yapılan 20 Gramer Hatası


Sizin için İngilizce konuşurken ve İngilizce yazarken yapılan en sık hataları örnekleriyle ve doğrularıyla birlikte vermeye çalıştık:

1-

Yanlış: I go always to work by bus.

Doğru: I always go to work by bus.

 

2-

Yanlış: She sings very happily the song.

Doğru: She sings the song very happily.

 

3-

Yanlış: My father teacher.

Doğru: My father is a teacher.

 

4-

Yanlış: You are very beautiful as your sister.

Doğru: You are very beautiful like your sister.

 

5-

Yanlış: The police is coming.

Doğru: The police are coming.

 

6-

Yanlış: Jane is married with a doctor.

Doğru: Jane is married to a doctor.

 

7-

Yanlış: I enjoyed from the game.

Doğru: I enjoyed the game.

 

8-

Yanlış: I like very much pizza.

Doğru: I like pizza very much.

 

9-

Yanlış: I live in United States.

Doğru: I live in the United States.

 

10-

Yanlış: I don’t listen you.

Doğru: I don’t listen to you.

 

11-

Yanlış: Let’s meet in 2.00 p.m.

Doğru: Let’s meet on 2.00 p.m.

 

12-

Yanlış: The childrens are playing.

Doğru: The children are playing.

 

13-

Yanlış: It is more cold.

Doğru: It is colder.

 

14-

Yanlış: You should not to go.

Doğru: You shouldn’t go.

 

15-

Yanlış: I look forward to meet you.

Doğru: I look forward to meeting you.

 

16-

Yanlış: I have visited my grandmother last week.

Doğru: I visited my grandmother last week.

 

17-

Yanlış: I am boring at home.

Doğru: I am bored at home.

 

18-

Yanlış: I have been here since two weeks.

Doğru: I have been here for two weeks.

 

19-

Yanlış: You speak Turkish good.

Doğru: You speak Turkish well.

 

20-

Yanlış: The car isn’t enough big.

Doğru: The car isn’t big enough.