İngilizce Mesajlar – Dini


İngilizce SMS – Islam / Dini Mesajlar

İngilizce SMS isimli konularda kısa mesajlarınız için kullanabileceğiniz İngilizce cümleleri ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz. Aşağıda dini mesajlar ile ilgili hazırladığımız mesajları bulabilirsiniz.

> Faith is when you close your eyes and open your heart!
– Gözlerinizi kapatıp kalp gözünüzü açmadır inanç.

> Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.
– Tıpkı bir mumun ateşsiz olamaması gibi insan da manevi hayatsız olamaz.

> Patience with family is love; patience with others is respect; patience with self is confidence; and patience with God is faith!
– Aileye karşı sabra sevgi, diğerlerine karşı sabra saygı, kedimize karşı sabrımıza özgüven ve Allah’tan gelene sabır etmeye ise iman denir!

> What has he found who has lost God? And what has he lost who has found God?
– Mevla’sını kaybeden neyi bulur? Mevla’sını bulan neyini kaybeder?

> Enjoy your life by obeying Allah’s orders and followıng the methods of Muhammad.
– Allah’ın emirlerine ve Muhammed’in sünnetlerine tabii olarak hayattan tat alabilirsiniz.

> ıf God answers your prayers, he is increasing your faith. If he delays, he is increasing your patience. If he does not answer, he knows that you can handle it perfectly.
– Eğer Allah dualarına karşılık veriyorsa, imanını kuvvetlendiriyor, erteliyorsa sabrını artırıyor ve eğer kabul etmiyorsa böyle gayet iyi idare edebileceğini biliyor demektir.