İngilizce Öğrenmesi Zor Bir Dil midir?


İngilizce Öğrenmesi Zor Bir Dil midir?

received_10206775244393689

 

Aslında bu konuya nereden baktığınıza bağlıdır. Eğer dil olarak sadece İngilizceyi değerlendiriyorsanız ve öğrenmek zor geliyorsa verilecek cevap elbette İngilizcenin öğrenmesi zor bir dil olduğu olacaktır. Ama aslında bu doğru değildir. Diğer dillere baktığımızda tam tersine İngilizcenin belki de en yalın dillerden birisi olduğu kesindir. Örneğin Almancayla karşılaştırırsak fiil çekimleri Almancada neredeyse her şahısta değişmektedir. Oysa bu İngilizcede sadece üçüncü tekil şahısta olmaktadır. Ayrıca Almancada her kelimenin cinsiyetini belirleyen ön artikeller vardır ki bunları her kelimeyi öğrenirken ayrıca hafızanızda tutmanız gerekmektedir. Oysa böyle bir ayırım İngilizcede bulunmamaktadır. Bu fiil çekimlerinin her şahısta farklılaşması ve her kelimenin farklı bir cinsiyette olması Fransızca ve Rusça gibi diğer birçok dilde sıkça karşılaşılan bir gramer yapısıdır. Ayrıca Türkçe dilimiz gibi sondan eklemeli dillerdeki karışıklığı ve yine fiil çekimlerini düşündüğümüzde İngilizcenin gerçekten olabilecek en basit dillerden birisi olduğu belirgin bir şekilde göz önüne serilmektedir.

Bu açılardan bakıldığında İngilizcenin dilbilgisi açısından sade, yalın ve basit bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Ama en çok şikayet edilen konulardan birisi İngilizcenin yazıldığından çok daha farklı bir şekilde okunması yani telaffuzun zor olmasıdır. Bu doğrudur. Neredeyse her kelime ve ifade farklı bir ifade tarzına sahip görünmektedir. Ayrıca vurgulamaların da öğrenilmesi gereği bu karışıklığı daha da artırmaktadır. Fakat İngilizce telaffuz bazı istisnalar haricinde belli kurallara bağlıdır; dil öğreniminin uzun bir süreç olduğunu göz önüne alırsak ve hangi hecelerin hangi seslere dönüştüğünü görerek kelimeleri öğrenirsek kısa süre sonra telaffuzun bir sorun olmaktan çıktığına da keyifle şahit olabiliriz.

İngilizcede yazım olarak istisnalardan ve en çok karıştırılanlarından birisi düzensiz fiillerdir. Normal olarak her fiil “ed” takısı olarak ikinci ve üçüncü zamandaki formuna dönüştürülmektedir. Oysa bazı fiiller bu kuralın dışına çıkmaktadır. Bu kuralın dışına çıkan fiillerin içinde özellikle çok kullanılan filler de vardır. Bunlara örnek olarak buy, sell, go, come, have, take, get, make gibi günlük hayatta ve yazı dilinde çok ama çok kullanılan fiilleri verebiliriz. Fakat bunların sayıları diğer fiillerin sayısına göre çok sınırlıdır ve normal öğrenim sürecinde kolaylıkla öğrenilmektedirler.

Gramer yapısının kolaylığının ve zorluğunun dışında bir dili öğrenmek için kaynakların olup olmadığı ve hangi miktarlarda olduğu önemlidir. Örneğin Afrikaca dili için ülkemizde çok az belki de hiç kaynak bulunmazken Almanca, Fransızca, İtalyanca gibi dillerde kaynak bulmakta hiçbir zorluk yaşamazsınız. İngilizcede ise dil öğrenim kaynakları neredeyse sınırsızdır. Çünkü sadece öğrenim materyalleri değil, aynı zamanda kültürel olarak film, dizi, müzik gibi sayısız kaynağa hem de kendi beğeni ve ilginize göre kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu da İngilizceyi öğrenmeyi diğer dillere göre çok daha kolay bir hale dönüştürmektedir.

Gerçekte zorluk ve kolaylık kişinin bakış açısına göre oluşmaktadır. Eğer her gün düzenli ve tutarlı bir şekilde yabancı bir dile çalışıp öğrendiklerinizi hayatınıza entegre edebilirseniz, hangi dil olursa olsun o dili öğrenmemeniz imkansızdır. Ayrıca, yeni bir dili öğrenmenin hayatınıza katacağı zenginliği düşünürseniz, kendiniz için ayrı motivasyon kaynakları bularak bu süreci daha da kolaylaştırabilirsiniz. Şimdiden başarılar!

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.