İngilizce özne zamirleri ile ilgili örnek cümleler


Subject pronoun          

I                                             

you                                        

he                                          

she                                        

it                                           

we                                         

you                                        

they            

 

I am a teacher.

Ben bir öğretmenim.

I live in Paris.

Ben pariste yaşarım.

You are learner.

Sen öğrenicisin.

You speak english fluently.

Sen İngilizceyi akıcı konuşursun.

He is Burak.

O, Burak.

He is a mechanical engineer.

O, makine mühendisi.

She is a secretary.

O, bir sekreter.

She lives with her family.

O ailesiyle yaşıyor.

It is hot.

O, çok sıcak.

Its name is Karabaş.

Onun adı Karabaş.

We are students.

Biz öğrenciyiz.

We attend the university.

Biz üniversiteye devam ediyoruz.

You come late.

Siz geç kaldınız.

You must be here at 9 .

siz saat 9da burada olmalısınız.

They live near here.

Onlar buraya yakın yaşıyorlar.

They must be doctors.

Onlar doktor olmalılar.