TIME PREPOSITIONS ( ZAMAN EDATLARI) Cümle Örnekleri


Before 

She arrived a week before Christmas.

Noelden bir hafta önce vardı.

He called before 10.

Saat ondan önce aradı.

They left the Office before the boss.

Onlar patrondan önce ofisten ayrıldı.

 

Ago 

They moved to Paris ten days ago.

On gün önce Paris’e taşındılar.

We married a year ago.

Bir yıl önce evlendik.

He had an accident 5 years ago.

Beş yıl önce kaza yaptı.

 

For Belirli bir zaman dilimi boyunca –

She’s been living with her mother for a few months.

Bir kaç aydır annesi ile birlikte yaşıyordu.

They haven’t seen er for  6 months.

Altı aydır onu görmüyorlardı.

He has been in İzmir for 2 years.

İki yıldır İzmirde.

 

Since 

I’ve been waiting since May.

Mayıstan beri bekliyordum.

We have been married since february.

Şubattan beri evliyiz.

She has been in the uniersity since 2011.

2011 den beri üniversitede.

 

At 

There are stars in the sky at night.

Geceleri gökyüzünde yıldızlar var.

I sleep until late hours  at the weekend.

Haftasonları geç saatlere kadar uyurum.

I get up  at half past six.

Saat 6.30 da kalkarım.

 

In

we will go on a holiday in June.

haziranda tatile gideceğiz.

I swim in Summer.

yazları yüzerim.

in 2016 I will be a research assistant.

2016da araştırma görevlisi olacağım.

 

On 

On Wednesday,  I am on duty.

Çarşamba günler nöbetçiyim.

on Thursday I don’t have to get up early.

Perşembe günleri erken kalkmak zorunda değilim.

On friday, it is holiday.

Cuma günleri tatil.

 

To 

It is  Six to nine.

saat Dokuza altı var.

He called me when it was five to ten.

Saat ona beş varken beni aradı.

Lets meet at five to three.

Saat üçe beş kala buluşalım.

 

Past 

It is Six past nine.

Saat Dokuzu altı geçiyor.

I had shower ten past eleven.

Saat onbiri on geçe duş aldım.

Lets meet at seven past eight.

Saat sekizi yedi geçe buluşalım.

 

To – Until / till 

From Tuesday to / till Friday we have meeting.

Salıdan Cumaya toplantımız var.

From june to September we are on holiday.

Hazirandan eylüle kadar tatildeyiz.

I have an appointment from 1 till 4.

Saat birden dörde kadar randevum var.

 

Until / till 

We are on holiday until September.

Eylüle kadar tatildeyiz.

He must save money until he gets married.

Evlenene kadar para biriktirmek zorunda.

You mustn’t be out until late hours.

Geç saatlere kadar dışarıda olmamalısın.

 

By 

You have to be here by 11.

Saat onbire kadar burada olmalısınız.

They must finish the Project by April.

Nisana kadar projeyi bitirmeliler.

She must marry by 30.

Otuz yaşına kadar evlenmeli.