İngilizce Edatlar (Prepositions) Quizi – 2


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

My brother likes riding bike _________the park.
My cat  is sleeping _____the table.
She is carrying a bird _____the cage.
Where is my phone?-It is ______your bag.
They live __________London.
There is a New Year party  ______the Local Café.
Look, there is a huge spider _____the wall!
We will be _________France next week.
His brother is sleeping ______the bus stops.
My sister is sunbathing ________the garden.


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.