İngilizce Şehir İsimleri, Dünyadaki Önemli ve Ünlü Yapılar, Comparative Konu Anlatımı


Aşağıdaki tabloda dünya çapında bilinen şehirler İngilizceleri ve Türkçe karşılıkları ile verilmiştir.

İngilizce Türkçe
London Londra
Paris Paris
Rome Roma
Vienna Viyana
New York New York
Washington Washington
Berlin Berlin
Hamburg Hamburg
Istanbul İstanbul
Ankara Ankara
Athens Atina
Thessalonica Selanik
Amsterdam Amsterdam
Budapest Budapeşte
Barcelona Barselona
Venice Venedik
Naples Napoli
Copenhagen Kopenhag
Prague Prag
Sofia Sofya
Moscow Moskova
Warsaw Varşova
Tokyo Tokyo
Beijing Pekin
Chicago Şikago
Toronto Toronto
Ottawa Ottawa
Florence Floransa
Sarajevo Saraybosna
Belgrade Belgrad
Reykjavik Reykavik
Baku Bakü
Nicosia Lefkoşa
Kyrenia Girne
Chios Sakız adası
Imbros Gökçeada
Tenedos Bozcaada
Batumi Batum
Yerevan Erivan
Mecca Mekke
Jerusalem Kudüs
Aleppo Halep
Damascus Şam
Tehran Tahran
Isfahan Esfahan
Tabriz Tebriz
Baghdad Bağdat
Mosul Musul
Erbil Erbil
Kirkuk Kerkük
Karbala Kerbela
Riyadh Riyad
Jeddah Cidde
Medina Medine
Bruges Brüj
Glasgow Glaskov

 

İngilizce şehirleri cümle içinde kullanırken bu şehirlerde bulunan ünlü yapılardan bahsedilebilir. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek bu yapıların İngilizce isimlerini de öğrenebilirsiniz;

Eiffel Tower is in Paris. (Eyfel kulesi Paristedir.)

 Coliseum is in Rome. (Kolezyum Romadadır.)

Pyramids are in Giza. (Piramitler Gizededir.)

 Sydney Opera House is in Sydney. (Sidney Opera Evi Sidneydedir.)

 Tower Bridge is in London. (Kule Köprü Londradadır.)

 Pisa Tower is in Pisa. (Pisa Kulesi Pisadadır.)

 St. Peter Basilica is in Vatican city. (Aziz Petrus Bazilikası Vatikan şehrindedir.)

The Statue of the Little Mermaid is in Copenhagen. (Küçük Deniz Kızı heykeli Kopanhagdadır.)

 Berlin Wall is in Berlin. (Berlin Duvarı Berlindedir.)

 St. Basil’s Cathedral is in Moscow. (Aziz Vasil Katedrali Moskovadadır.)

 

Ayrıca İngilizce şehirleri ülkelerin başkentlerini söylerken de cümle içinde kullanabiliriz.

Başkent” İngilizce’de “capital” ya da “capital city” olarak kullanılır. Örneğin;

Ankara is the capital city of Turkey. (Ankara Türkiye’nin başkentidir.)

Ottawa is the capital city of Canada. (Ottawa Kanada’nın başkentidir.)

Ya da;

The capital city of Canada is Ottawa. (Kanada’nın başkenti Ottawadır.)

The capital of China is Beijing. (Çin’in başkenti Pekindir.)

gibi.

 

Budapest is the capital of Hungary. (Budapeşte Macaristanın başkentidir.)

Vienna is the capital of Austria. (Viyana Avusturya’nın başkentidir.)

The capital of Greece is Athens. (Yunanistan’ın başkenti Atinadır.)

The capital of Syria is Damascus. (Suriye’nin başkenti Şamdır.)

Copenhagen is the capital of Denmark. (Kopanhag Danimarka’nın başkentidir.)

Warsaw is the capital of Poland. (Varşova Polonya’nın başkentidir.)

Sarajevo is the capital of Bosnia and Herzegovina. (Saraybosna Bosna Hersek’in başkentidir.)

The capital of Iraq is Baghdad. (Irak’ın başkenti Bağdattır.)

The capital city of Serbia is Belgrade. (Sırbistan’ın başkenti Belgraddır.)

Moscow is the capital of Russia. (Moskova Rusya’nın başkentidir.)

 

Şehirleri nüfus ya da yüz ölçümü gibi yönlerden kıyaslarken İngilizce’de “Comparative” yapısını kullanırız. “Comparative”de bir şeyin bir konuda başka bir şeyden daha üstün olduğunu belirtiriz, yani kıyaslama yaparız.

Comparative

Kısa sıfatlarda;

İngilizce’de kısa sıfatlar iki ya da daha az hecesi olan sıfatlardır. Bunlara örnekler; big, small, fat, young, old, large, new, few …

Bu sıfatlar comparative yapılırken sonlarına “-er” takısı alırlar ve cümle içinde kıyasladığımız şeyden önce “than” kullanmamız gerekir, bunu aşağıdaki örnek cümleler yardımıyla daha kolay kavrayabilirsiniz.

-er” takısı getirilirken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.

Bunlar;

1) Eğer bir kısa sıfat “–e” harfi ile bitiyorsa sadece “–r” eki getirilir.

Örnek: large – larger  (geniş – daha geniş)

nice – nicer    (hoş – daha hoş)

 

2) Eğer bir kısa sıfatın son üç harfi ünsüz – ünlü – ünsüz şeklindeyse, sondaki ünsüz harf tekrarlanır. Bu kural x, w, y harfleri için geçersizdir.

Örnek:  big – bigger   ( büyük – daha büyük)

fat – fatter  (şişman – daha şişman)

new – newer (yeni – daha yeni)

3) Eğer bir sıfat –y harfi ile bitiyorsa ve –y harfinden önce ünsüz bir harf varsa sondaki –y düşer ve sıfata –ier takısı getirilir.

Örnek:   happy – happier (mutlu – daha mutlu)

easy – easier     (kolay – daha kolay)

 

Kısa sıfatlar ve İngilizce şehirleri kullanarak oluşturulabilecek cümleler;

Beijing is larger than Prague. (Pekin Prag’dan daha geniştir.)

Prague is smaller than Beijing. (Prag Pekin’den daha küçüktür.)

Paris is nicer than Naples. (Paris Napoli’den daha hoştur.)

Copenhagen is colder than Thessalonica. (Kopenhag Selanik’ten daha soğuktur.)

Nicosia is hotter than Toronto. (Girne Toronto’dan daha sıcaktır.)

 

Uzun sıfatlarda;

İngilizcede üç ya da daha fazla heceli sıfatlara uzun sıfatlar denir. Bu sıfatlar “comparative” yapılırken önlerine “more” eklenir, sıfatın sonuna hiçbir ek gelmez. Cümlede kullanırken yine kıyasladığımız şeyden önce than getirmemiz gerekir.

Örnek: beautiful – more beautiful   (güzel – daha güzel)

crowded – more crowded     (kalabalık – daha kalabalık)

difficult – more difficult         (zor – daha zor)

complicated – more complicated   (karmaşık – daha karmaşık)

 

Uzun sıfatlar ve İngilizce şehirleri kullanarak oluşturulabilecek cümleler;

Chicago is more crowded than Sofia. (Şikago Sofya’dan daha kalabalıktır.)

Hamburg is more beautiful than Berlin. (Hamburg Berlin’den daha güzeldir.)

Living in İstanbul is more difficult than living in Mersin. (İstanbul’da yaşamak Mersin’de yaşamaktan daha zordur.)

Rome city centre is more complicated than Amsterdam city centre. (Roma şehir merkezi Amsterdam şehir merkezinden daha karmaşıktır.)

 

Düzensiz sıfatlarda;

İngilizcede beş adet düzensiz sıfat vardır ve bu sıfatlar comparative yapılırken de diğer sıfatlardan farklıdır. Ancak cümle içinde kullanırken kıyasladığımız şeyden önce yine than kullanmamız gerekir. Belirli bir kuralı olmadığı için bu beş sıfatın comparative halleriyle birlikte ezberlenmesi gerekir. Bu sıfatlar;

Sıfatın yalın hali Sıfatın Comparative hali
Good (iyi) Better (daha iyi)
Bad (kötü) Worse (daha kötü)
Far (uzak) Farther / further (daha uzak)
Much / many (çok) More (daha çok)
Little (az) Less (daha az)

 

Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. “Much” sayılamayan isimler için ‘çok’ anlamına gelirken “many” sayılabilen isimler için ‘çok’ anlamına geliyor ama her ikisinin de comparative halleri aynıdır. “little” ise sayılamayan için ‘az’ anlamına gelmektedir ve comparative hali olan ‘less’ yalnızca sayılamayan isimlerle kullanılır. Eğer sayılabilen bir isimle birlikte ‘daha az’ anlamında comparative sıfat kullanacaksak “fewer” kullanmamız gerekir.

“Little” sayılamayanlar için ‘az’ anlamının dışında bir anlama daha sahiptir. “Küçük” anlamında da “little” kullanılmaktadır, ancak “daha küçük” anlamında “less” kullanılamaz, bunun için “littler” kullanmamız gerekir.

 

Düzensiz sıfatlar ve İngilizce şehirleri kullanarak oluşturulabilecek cümleler;

London is better than Venice. (Londra Venedik’ten daha iyidir.)

Her trip to Budapest was worse than her trip to Belgrade. (Onun Budapeşte seyahati Belgrad seyahatinden daha kötüydü.)

Barcelona is farther than Chios from here. (Barselona buraya Sakız Adası’ndan daha uzak.)

Aleppo’s population is more than Yerevan’s population. (Halep’in nüfusu Erivan’ın nüfusundan daha fazladır.)

Yerevan’s population is less than Aleppo’s population. (Erivan’ın nüfusu Halep’in nüfusundan daha azdır.)

İngilizce Şehirler Alıştırmalar

Cities – İngilizce Şehirler Quiz

Şehirleri Karşılaştırma Diyaloğu

Cities – İngilizce Şehirler Örnek Cümleleri

Cities – İngilizce Şehirler Testi

Cities – İngilizce Şehirler True False Alıştırması

Şehirler ve Okuduğunu Anlama Alıştırması

Dünyadaki önemli yerler ve bulundukları ülkeler

İngilizce her harf için 1 şehir ismi öğrenin

İngilizce Özgürlük anıtı, Eiffel Kulesi, Mısır Piramitleri, Kolezyum, Big Ben

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.