İngilizce sıfatlar Quizi

İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Testi

Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.


İngilizce Kişilik Özellikleri ile Uygun Sıfatı Seçme Alıştırması


İngilizce Karakter Özellikleri ve Uygun Sıfatı Seçme Alıştırması


İngilizce Kişilik Sıfatları ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce -ing veya -ed Sıfat Alıştırmaları


İngilizce Sıfat ve İsimlerle Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Sıfatlarla Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Sıfatların Zıt Anlamını Yazma Alıştırması


İngilizce Aileyi Tanıtma ve Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Doğru Sıfatı Yazma Alıştırması