İngilizce So do I – Neither do I konu anlatımı


 

 

Aşağıda, İngilizcede oldukça yaygın bir şekilde kullanılan “so do I” ve “neither do I” konu anlatımı ve bu kalıpların cümlelere ve zamanlara göre nasıl değiştiğini anlatacağız:

 

Bir şeye katıldığımızı söylemek için basit bir şekilde “me too” ; katılmadığımızı söylemek için de “me neither” diyebiliriz. Ancak bazı durumlarda “so do I / so can I / so am I” ; ya da “neither do I / neither can I” gibi kalıplar da kullanılır.

 

So do I

 

Olumlu bir cümlenin, bizim için de geçerli olduğu durumlarda kullanılır. Örnek:

-I sing a song. (Şarkı söylerim.)

*So do I. (Ben de söylerim.)

 

-I hate broccoli. (Brokoliden nefret ederim.)

*So do I. (Ben de nefret ederim.)

 

 

Neither do I

 

Olumsuz bir cümle bizim için de geçerliyse “neither do I” kalıbını kullanırız. Örnek:

-I don’t swim. (Ben yüzmem.)

*Neither do I. (Ben de yüzmem.)

 

-I don’t live in Istanbul. (İstanbul’da yaşamıyorum.)

*Neither do I. (Ben de yaşamıyorum.)

 

Yukarıdaki örneklerin hepsini so do I / neither do I kalıplarıyla yapabildik çünkü hepsi geniş zamandaydı. Şimdi zaman değişince kalıplarımızın nasıl değiştiğini inceleyelim:

 

SO DO I  / NEITHER DO I

 

Present Simple: do ve does ile kullanılır.

-I like tea. (Çayı severim.)

*So does Ayse. (Ayşe de sever.)

 

-I don’t like tea. (Çayı sevmem.)

*Neither does Ayse. (Ayşe de sevmez.)

 

To be fiili ile: am/is/are ile kullanılır.

-I am from London. (Londralıyım.)

*So am I. (Ben de.)

 

-I am not from London. (Londralı değilim.)

*Neither am I. (Ben de değilim.)

 

Present Continuous: am/is/are ile kullanılır.

-I am watching TV. (Televizyon izliyorum.)

*So am I. (Ben de.)

 

-I am not watching TV. (Televizyon izlemiyorum.)

*Neither am I. (Ben de izlemiyorum.)

 

Past Simple: did ile kullanılır.

-I went out yesterday. (Dün dışarı çıktım.)

*So did I. (Ben de.)

 

-I didn’t go out yesterday. (Dün dışarı çıkmadım.)

*Neither did I. (Ben de çıkmadım.)

 

To be fiili ile: was ve were ile kullanılır.

-She was at home. (o evdeydi.)

*So was I. (Ben de evdeydim.)

 

-She wasn’t at home. (O evde değildi.)

*Neither was I. (Ben de evde değildim.)

 

Present Perfect: have ve has ile kullanılır.

-I have finished my homework. (Ödevlerimi bitirdim.)

*So has Jack. (Jack de bitirdi.)

 

-I haven’t finished my homework yet. (Henüz ödevlerimi bitirmedim.)

*Neither has Jack.(Jack de bitirmedi.)

 

 

Future Simple: will ile kullanılır.

-I will be at home tomorrow.  (Yarın evde olacağım.)

*So will your father. (Baban da evde olacak.)

 

-I won’t be at home tomorrow.(Yarın evde olmayacağım.)

*Neither will your father.(Baban da evde olmayacak.)

 

Modal Verbs:

-I can drive. (Araba kullanabilirim.)

*So can I. (Ben de kullanabilirim.)

 

-I can’t drive. (Araba kullanamam.)

*Neither can I. (Ben de kullanamam.)

 

-I would like a hamburger.(Hamburger istiyorum.)

*So would I.(Ben de istiyorum)

 

-I wouldn’t like a hamburger. (Hamburger istemiyorum.)

*Neither would I.(Ben de istemiyorum.)

 

 

So do I ve neither do I ile benzer kullanımlar

 

Örnekler üzerinden inceleyelim:

 

I love coffee.

-So do I.

=I love coffee, too.

=I also love coffee.

=Me too.

 

I can play the piano.

-So can I.

=I can play the piano, too.

=Me too.

 

I don’t eat fish.

Neither do I.

=Me neither.

=I don’t eat fish either.

=I don’t also eat fish.

 

I didn’t run.

Neither did I.

=Me neither.

=I didn’t run either.

=I didn’t also run.

 

SO DO I / NEITHER DO I ALIŞTIRMALARI

 

I don’t like cold water.

-____________ I.

 

I am not German.

-____________Jack.

 

Ali went to the cinema yesterday.

-__________I.

I will be in Denizli tomorrow.

-___________I.

 

Answers:

-Neither do I.

-Neither is Jack.

-So did I.

-So will I.

 

Daha fazla alıştırma için buraya tıklayınız.