İngilizce ulaşım araçları, “how do you go to….?” soruları cevapları konu anlatımı


İngilizce ulaşım araçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun altında bir yere nasıl gidilebileceğine yönelik sorular ve cevapları vardır.

 

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Car Kar Araba
Bus Bas Otobüs
Taxi Taksi Taksi
Police car Polis kar Polis arabası
Fire engine Fayr encin İtfaiye aracı
Ambulance Embülıns Ambulans
Boat Bot Tekne, sandal
Yacht Yat Yat
Ship Şip Gemi
Subway/underground/metro Sabvey/andırgraund/metro Metro
Train Treyn Tren

 

İngilizce ulaşım araçlarıyla ilgili şu şarkıyı izleyip dinleyebilirsiniz;

 

“How” Questions

How” “Nasıl” anlamına gelir ve “…..ya nasıl gidebilirim?” şeklinde sorular sorarken kullanırız.

 

How can I go to the shopping center? (Alışveriş merkezine nasıl gidebilirim?)

You can go by bus. / You can take the bus. (Otobüsle gidebilirsin.)

“Otobüsle, uçakla, gemiyle gitmek” gibi anlamlar için ulaşım aracından önce “by” kullanılır. “take” normalde “almak” demektir ama ulaşım araçlarıyla kullanıldığında bir yere o araçla gitmek anlamına gelir. “take” ile cümle yapıldığında “bykullanılmaz.

 

How do Harry and his friends go to Hogwarts? (Harry ve arkadaşları Hogwarts’a nasıl giderler?)

They go by train. (Trenle giderler.)

 

 

How does he go to the school? (O okula nasıl gider?)

He goes to the school on foot. (O okula yayan gider.)

 

on foot = yayan anlamına gelir, “by footdiye bir şey yoktur.

 

How can I go to Ödemiş? (Ödemiş’e  nasıl gidebilirim?)

You can go by train. / You can take the train. (Trenle gidebilirsin.)

 

How can we go to the airport? (Havaalanına nasıl gidebiliriz?)

You can go to the airport by taxi. / You can take a taxi. (Havaalanına taksiyle gidebilirsiniz.)

 

How does your father go to work? (Baban işe nasıl gider?)

He goes to work by car. (İşe arabayla gider.)

 

How can you go to Bostanlı? (Bostanlı’ya nasıl gidebilirsin?)

I can go to Bostanlı by boat. (Bostanlıya vapurla gidebilirim.)

 

How can I go to the toy shop? (Oyuncakçı dükkanına nasıl gidebilirim?)

You can go by bike. (Bisikletle gidebilirsin.)

 

How does Emily go to work? (Emily işe nasıl gider?)

She goes by motorcycle. (Motosikletle gider.)

 

How can people go to New Zealand? (İnsanlar Yeni Zelanda’ya nasıl gidebilir?)

They can go by plane. (Uçakla gidebilirler.)

 

How do you go to the school ? (Okula nasıl gidersin?)

I go by bus. / I take the bus. (Otobüsle giderim.)

 

How does Julia go to the dentist? (Julia diş hekimine nasıl gider?)

She goes on foot. (Yayan gider.)

 

How can I go to Manisa? (Manisa’ya nasıl gidebilirim?)

You can go to Manisa by motorcycle or you can take the bus. (Manisa’ya motosikletle gidebilirsin ya da otobüsle de gidebilirsin.)

 

or = ya da

 

How does Joe go to the hospital ? (Joe hastaneye nasıl gider?)

He goes by taxi. / He takes a taxi. (Taksiyle gider.)

 

How can I go to the bookstore? (Kitapçıya nasıl gidebilirim?)

You can go by subway. (Metroyla gidebilirsin.)

 

How can people go to Hawaii? (İnsanlar Hawaii’ye nasıl gidebilirler?)

They can go by plane. (Uçakla gidebilirler.)

 

How do you go to the supermarket? (Süpermarkete nasıl gidersin?)

I go by bike. (Bisikletle giderim.)

 

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.