İngilizce vücut bölümlerinin okunuşları ve yazılışları


Bu videoda İngilizce vücut bölümleri hem yazılışları, hem okunuşları ile verilmiş hem de görsel öğelerle desteklenmiştir. Vücut bölümlerinin İngilizcesinin doğru okunuşları video sonuna kadar birkaç kez tekrar edilmiştir, yazılışları da çocukların dikkatini çekecek şekilde gösterilmiştir ve vücut bölümleri ile ilgili kelimelerin tekrarı da yapılmıştır. Böylece çocukların bu kelimeleri hem yazılışları hem de telaffuzları ile doğru bir şekilde öğrenmeleri daha kolaydır. Videoda geçen vücut bölümleri ile ilgili geçen kelimelerin İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları tablo şeklinde verilmiştir.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Body Badi Vücut
Head Hed Kafa, baş
Hair Heır Saç
Ears İırs Kulaklar
Eyes Ays Gözler
Nose Nos Burun
Mouth Maut Ağız
Teeth Tiit Dişler
Tongue Tang Dil
Neck Nek Boyun
Shoulders Şoldırs Omuzlar
Stomach Stomek Karın
Hips Hips Kalçalar
Arms Arms Kollar
Hands Hends Eller
Legs Legs Bacaklar
Feet Fiit Ayaklar