İngilizce yaygın kullanılan düzensiz fiiller


COMMON IRREGULAR VERBS

(İngilizce Yaygın kullanılan düzensiz fiiller)

 

VERB                                   PAST SIMPLE (V2)              PAST PARTICIPLE (V3)

 

be (olmak)                                          was / were                              been

become (olmak)                                 became                                   become

begin (başlamak)                                began                                      begun

bite (.ısırmak, sokmak)                       bit                                           bitten

blow (esmek, üflemek)                       blew                                       blown

break  (kırmak)                                   broke                                      broken

bring (getirmek)                                 rought                                     brought

build (inşa etmek)                              built                                        built

burn (yakmak, yanmak)                     burnt /burned                          burnt/burned

buy (satın almak)                               bought                                    bought

catch (yakalamak)                              caught                                    caught

choose (seçmek)                                 chose                                      chosen

come  (gelmek)                                  came                                       come

cost (mal olmak)                                 cost                                         cost

cut  (kesmek)                                      cut                                          cut

dig (kazmak, çapalamak.)                  dug                                         dug

do (yapmak)                                       did                                          done

draw (çizmek, çekmek)                      drew                                       drawn

dream (rüya görmek)                          dreamt / dreamed                   dreamt / dreamed

drink (içmek)                                      drank                                      drunk

drive ((araba) sürmek)                        drove                                      driven

eat (yemek)                                        ate                                           eaten

fall (düşmek)                                      fell                                          fallen

feed (beslemek)                                  fed                                          fed

feel (hissetmek)                                  felt                                          felt

fight (savaşmak, dövüşmek)              fought                                    fought

find (bulmak)                                     found                                     found

fly (uçmak, uçurmak)                         flew                                        flown

forbid (yasaklamak)                           forbade                                   forbidden

forget (unutmak)                                forgot                                     forgotten

forgive (affetmek)                              forgave                                   forgiven

freeze (donmak)                                 froze                                       frozen

get                                                      got                                          got /gotten (American Eng)

give (vermek)                                     gave                                        given

go (gitmek)                                         went                                       gone

grow (yetişmek, yetiştirmek)             grew                                       grown

hang (resim vb asmak)                       hung                                       hung

have (sahip olmak, …etc.)                 had                                         had

hear (duymak, işitmek)                      heard                                      heard

hit (vurmak, çarpmak)                        hit                                           hit

hold (tutmak, sarılmak)                      held                                        held

hurt (incitmek; ağrımak)                     hurt                                         hurt

keep                                                    kept                                        kept

know (bilmek)                                    knew                                      known

lay (döşemek,  yumurtlamak)             laid                                         laid

lead (liderlik etmek, yol açmak)        led                                          led

learn (öğrenmek)                                learnt/learned                          learnt /learned

leave (ayrılmak; bırakmak)                 left                                          left

lend (ödünç vermek)                          lent                                         lent

let (izin vermek)                                 let                                           let

lie (uzanmak, yatmak)                        lay                                           lay

light (yakmak)                                    lit / lighted                              lit / lighted

lose (kaybetmek)                                lost                                          lost

make (yapmak)                                  made                                      made

mean (anlamına gelmek vb)               meant                                     meant

meet (tanışmak; buluşmak vb)           met                                         met

pay (ödemek)                                     paid                                        paid

put (koymak)                                     put                                          put

read (okumak)                                    read                                        read

ride (at, bisiklet vb. binmek)              rode                                        ridden

ring (zil vb. çalmak)                           rang                                        rung

rise (yükselmek)                                 rose                                         risen

run (koşmak, etc)                               ran                                          run

say (söylemek)                                   said                                         said

see (görmek)                                       saw                                         seen

sell (satmak)                                       sold                                        sold

send (göndermek)                              sent                                         sent

set (kurmak, yerleştirmek)                 set                                           set

shake (sallamak, sarsmak)                  shook                                      shaken

shine (parlamak)                                 shone                                      shone

shoot ((silahla) vurmak)                     shot                                        shot

show (göstermek)                              showed                                   shown

shut (kapamak)                                  shut                                        shut

sing ((şarkı) söylemek)                       sang                                        sung

sink (gemi vb. batmak)                      sank                                        sunk

sit (oturmak)                                      sat                                           sat

sleep (uyumak)                                   slept                                        slept

smell (koklamak, kokmak)                 smelt / smelled                       smelt / smelled

speak  (konuşmak)                             spoke                                      spoken

spell (harf harf söylemek)                  spelt                                        spelt

spend (harcamak)                               spent                                       spent

stand (dikelmek, ayağa kalkmak)      stood                                      stood

steal ((para vb.) çalmak)                     stole                                        stolen

stick (yapıştırmak, yapışmak)            stuck                                       stuck

sting (arı vb sokmak)                         stung                                      stung

swear (yemin etmek, küfretmek)       swore                                      sworn

sweep (süpürmek, taramak vb.)         swept                                      swept

swim (yüzmek)                                  swam                                      swum

take (almak)                                       took                                        taken

teach (öğretmek)                                taught                                     taught

tell (söylemek, anlatmak)                   told                                         told

think (düşünmek, sanmak)                 thought                                   thought

throw (atmak, fırlatmak)                    threw                                      thrown

understand (anlamak)                        understood                             understood

wake (uyanmak)                                woke                                      waken

wear (giymek)                                    wore                                       worn

win (ödül, sınav, vb. kazanmak)        won                                        won

write (yazmak)                                  wrote                                      written