İngilizcede anlaşmazlıkları yumuşatma


Softening Disagreement
Anlaşmazlıkları yumuşatma

İngilizcede anlaşmazlıkları yumuşatma konusunda hazırladığımız bu örnekler ile iş ortamı veya günlük yaşam için uygun düşebilecek kullanımları aşağıda bulabilirsiniz.

Even though I respect your …
…’nıza saygı duysam da
I have to disagree here even though I respect your opinion.
Her ne kadar fikrinize saygı duysam da burada karşı çıkmak zorundayım.

I’m afraid
Korkarım ki
I’m afraid your version of the story seems a bit disjointed.
Korkarım ki sizin anlattığınız şekilde olay biraz tutarsız duruyor.

I’m sorry
Üzgünüm
I’m sorry but I can’t agree with you on this matter.
Üzgünüm ama bu konuda size katılamayacağım.

I know you have tried your best
Elinizden geleni yaptığınızı biliyorum
I know you have tried your best but I don’t think we are getting anywhere.
Elinizden geleni yaptığınızı biliyorum ama bu bizi bir yere getirmiyor.

It is a great idea
Güzel fikir
It’s a great idea, but I wonder how you would prevent misuse.
Fikriniz güzel ama yanlış kullanımın önüne nasıl geçeceğinizi merak ediyorum.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.