İngilizcede ekstra bilgi verirken


Adding Further Information
Daha fazla bilgi ekleme

İngilizcede ekstra bilgi verirken kullanabileceğimiz yapılar örnekleri ile verilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki her bir konu yalnız burada verilen örneklerle sınırlı değildir.

In addition
Ek olarak
In addition, I would like to mention that I think Robert is partially right.
Ek olarak şunu belirtmek isterim ki bence Robert kısmen haklı.

We might also
Biz ayrıca
We might also ask your email address along with phone numbers
Telefon numaralarınızın yanı sıra elektronik posta aderisinizi de isteyebiliriz.

As well as
İlaveten
The sample, as well as X-rays produced in the process.
Örneğe ilaveten X ray ışınlarıda süreçte üretildi.

Furthermore
Buna ek olarak / Ayrıca
Furthermore, the fine must be paid within a month.
Ayrıca cezanın bir ay içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Moreover
Dahası / Üstelik
Moreover, they insisted we should join them.
Dahası onlara katılmamız konusunda ısrar ettiler.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.