İngilizcede mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken


Expressing Something Impossible
Mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken

İngilizcede mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Impossible
Mümkün değil / İmkânsız
I guess it is impossible for Yilvi to arrive on time. Her plane is delayed.
Sanırım Yilvinin zamanında gelmesi imkânsız. Uçağı rötar yapmış.

Undoable
Yapılamaz
This plan is just undoable. Who drew this?
Bu planlar yapılacak gibi değil. Kim çizdi bunları?

Out of the question
Söz konusu bile olamaz / Mümkünü yok
Buying a new office is out of the question. Why don’t we lease one?
Yeni bir ofis almamız söz kopnusu bile değil. Neden kiralamıyoruz ki?

Unreachable
Erişilemez
The goals our manager set were unreachable.
Müdürümüzün koyduğu hedefler erişilemezdi.

Unattainable
Ulaşılamaz
A product of this quality will be unattainable without modern machinery.
Çağdaş makineler olmadan üründe bu kaliteye ulaşamayız.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.