İngilizcede emin olduğumuz bir şeyden bahsederken


Expressing Something Sure
Kesinlik ifade ederken

İngilizcede emin olduğumuz bir şeyden bahsederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve örnek kullanımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Surely
Kesinlikle
This will surely happen.
Bu kesin olur.

Definitely
Kuşkusuz
Defne will definitely replace Ethem next week.
Defnenin önümüzdeki hafta Ethem’in yerine geçeceğine kuşku yok.

Without any question
Şüphe yok
There is no question that our company will take over the L2soft.
Şirketimizin L2 yazılımı alacağına şüphe yok.

Doubtlessly
Şüphesiz / Kuşkusuz / Kesin
The final part of the bridge will doubtlessly be finished this January.
Köprünün son ayağı da bu Ocak kesin biter.

Certainly
Elbette / Tabi ki de
We will certainly increase our acquisitions within the next quarter as well.
Önümüzdeki çeyrekte de satın alımlarımızı elbette artıracağız.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.