İngilizcede En Sık Kullanılan 30 Zamir (Pronouns)


 

anyone                 (hiç kimse)


anything              (hiçbir şey)


each other           (bir diğerine)


everybody            (herkes)


everyone              (herkes)


everything           (herşey)


he                          (o)


her                        (onun)


him                        (onu, ona)


himself                  (kendisi)


I                              (ben)


it                             (o)


itself                      (kendisi)


me                         (beni, bana)


myself                   (kendim)


nothing                (hiçbir şey)


one                        (biri)


she                        (o)


someone              (birisi)


something           (bir şey)


them                     (onlara, onları)


themselves          (kendileri)


they                       (onlar)


this                        (bu)


those                     (şunlar)


us                          (bizi, bize)


we                         (biz)


what                     (ne)


which                   (hangi)


who                      (kim)


you                        (sen, siz)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.