İngilizcede Kullanılan En Yaygın Düzenli Fiiler


answer                  answered           (cevaplamak)


arrive                    arrived                 (varmak, ulaşmak)


ask                         asked                   (sormak)


attend                  attended            (katılmak)


call                         called                    (telefon etmek; çağırmak, isimlendirmek)


carry                     carried                 (taşımak)


clean                     cleaned               (temizlemek)


close                     closed                  (kapamak)


complete            completed         (tamamlamak)


cook                      cooked                (pişirmek, yemek yapmak)


decide                  decided               (karar vermek)


destroy                destroyed          (yok etmek, yıkmak)


die                         died                      (ölmek)


drop                      dropped              (düşürmek, atmak)


enjoy                    enjoyed              (sevmek, hoşlanmak; zevk almak)


explain                explained           (açıklamak)


escape                   escaped              (kaçmak, kurtulmak)


fail                         failed                    (sınav vs. başarısız olmak, kalmak)


finish                    finished               (bitmek, bitirmek)


fix                          fixed                     (tamir etmek, ayarlamak)


follow                   followed             (takip etmek)


grab                      grabbed              (elinden kapmak)


happen                happened          (olmak, vuku bulmak)


help                      helped                 (yardım etmek)


hunt                      hunted                (avlamak)


improve              improved            (iyileşmek, iyileştirmek, gelişmek)


increase              increased            (artmak, arttırmak, yükseltmek)


interview            interviewed       (görüşme yapmak)


invite                    invited                 (davet etmek)


join                        joined                  (katılmak)


jump                     jumped                 (atlamak, zıplamak)


kill                          killed                     (öldürmek)


laugh                    laughed               (gülmek)


like                        liked                     (sevmek, hoşlanmak)


listen                    listened               (dinlemek)


live                        lived                      (yaşamak)


look                       looked                  (bakmak)


match                   matched              (eşleşmek, eşleştirmek)


mend                   mended                (tamir etmek)


mix                        mixed                   (karışmak, karıştırmak)


move                    moved                   (hareket etmek, taşımak, taşınmak)


notice                   noticed                   (farketmek)


obey                     obeyed                    (uymak, itaat etmek)


occur                    occurred                (olmak, vuku bulmak)


offer                     offered                       (teklif etmek)


order                    ordered                    (emretmek; ısmarlamak)


open                     opened               (açmak)


paint                     painted                (boyamak; resim yapmak)


pass                      passed                 (geçmek)


plan                       planned               (planlamak)


play                       played                  (oynamak; müzik aleti vb. çalmak)


produce              produced              (üretmek)


provide                provided             (sağlamak)


receive                received              (mesaj vb. almak; -e maruz kalmak)


repair                   repaired              (tamir etmek)


reply                     replied                 (yanıtlamak)

 


return                  returned             (dönmek)


save                      saved                   (kurtarmak; para biriktirmek)


share                    shared                 (paylaşmak)


smile                     smiled                  (gülümsemek)


start                      started                 (başlamak)


stay                       stayed                  (kalmak)


stop                      stopped               (durmak)


study                    studied                (ders çalışmak, incelemek, tahsil etmek)


supply                  supplied              (sağlamak, tedarik etmek)


talk                        talked                   (konuşmak)


try                          tried                      (denemek; çalışmak, uğraşmak)


turn                       turned                 (dönmek, döndürmek)


use                        used                     (kullanmak)


visit                       visited                  (ziyaret etmek)


wait                       waited                 (beklemek)


want                     wanted                (istemek)


wash                     washed               (yıkamak)


watch                   watched              (izlemek)


water                   watered              (sulamak)


work                     worked                (çalışmak)


worry                   worried                 (endişelenmek)


yell                        yelled                    (bağırmak)


WHAT IS A REGULAR VERB?

(Düzenli fiil nedir?)

Düzenli fiiller past simple (V2) ve past participle (V3)  hallerinde –ed eki alır:


cook (pişirmek, yemek yapmak)                            cooked


discover(keşfetmek)                                                 discovered


enjoy (hoşlanmak; zevk almak)                               enjoyed


happen (olmak, meydana gelmek)                         happened


laugh (at) (gülmek)                                                    laughed


play (oynamak, çalmak)                                            played


start (başlamak)                                                            started


stay (kalmak)                                                                 stayed


 

-e ile biten düzenli fiillere sadece –d eklenir:


 
arrive (varmak, ulaşmak)                            arrived


change (değişmek, değiştirmek)               changed


dance (dans etm., oynamak)                      danced


decide (karar vermek)                                  decided


escape (kaçmak, kurtulmak)                       escaped


invite (davet etmek)                                      invited


like (sevmek, hoşlanmak)                             liked


live (yaşamak)                                                  lived


love (sevmek)                                                    loved


receive (mesaj vb. almak)                              received


sessiz harf + -y ile bitenlerde –y düşer ve –ied eklenir:


carry (taşımak)                                                carried


cry (ağlamak, bağırmak)                               cried


hurry (acele etmek)                                        hurried


study (ders çalışmak)                                     studied


tidy (düzenlemek)                                           tidied


try (-maya çalışmak, denemek)                    tried


bury (gömmek)                                                 buried


Sonu sessiz + sesli + sessiz harfle biten tek heceli düzenli fiillerde son harf ikilenir:


drop (düşürmek, çöp vb. atmak)                  dropped


plan (planlamak)                                             planned


stop (durmak, durdurmak; bırakmak)       stopped


 

Sonu sessiz + sesli + sessiz harfle biten düzenli fiillerde son hece vurgulu okunanlarda son harf ikilenir:


prefer (tercih etmek)                                   preferred


travel (seyahat etm.)                                    travelled


Son hece vurgulu okunmayanlarda son harf ikilenmez.


happen                                                               happened


order                                                                   ordered


 

Sonu sessiz + sesli + sessiz harfle biten düzenli fiillerde  –x, -w,- y harfleri son hece vurgulu okunsa bile son harf ikilenmez:


obey                                                                    obeyed


fix                                                                          fixed


ABD İngilizcesinde –l harfi ikilenmeyebilir:


travel (seyahat etm.)                                    traveled


Panic fiiline –ed ‘den önce –k eklenir:


panic (panik olmak)                                       panicked