İngilizcede En Yaygın 30 Belirleyici (Determines)


 

a/an                                     (bir, herhangi bir)


the                                       (belirli bir varlık ifade eder)


this /these                          (bu)


that /those                         (şu)


my                                        (benim)


your                                     (senin, sizin)


his                                        (onun)


her                                        (onun)


its                                          (onun)


our                                        (bizim)


their                                      (onların)


a few                                     (birkaç)


all                                           (tüm)


any                                         (hiç)


another /other                     (diğer)


each                                       (herbir)


enough                                  (yeterli)


every                                      (her)


few                                         (az sayıda)


little                                       (az miktarda)


many                                     (bir çok)


most                                      (çoğu)


much                                     (bir çok)


no                                           (hiç)


some                                     (biraz, bir miktar, birkaç, bazı, bir)


such                                      (öyle)


a little                                   (biraz)


whose                                   (kimin)


what                                     (hangi, ne)


which                                   (hangi)