İngilizcede En Yaygın 30 Belirleyici (Determines)


 

a/an                                     (bir, herhangi bir)


the                                       (belirli bir varlık ifade eder)


this /these                          (bu)


that /those                         (şu)


my                                        (benim)


your                                     (senin, sizin)


his                                        (onun)


her                                        (onun)


its                                          (onun)


our                                        (bizim)


their                                      (onların)


a few                                     (birkaç)


all                                           (tüm)


any                                         (hiç)


another /other                     (diğer)


each                                       (herbir)


enough                                  (yeterli)


every                                      (her)


few                                         (az sayıda)


little                                       (az miktarda)


many                                     (bir çok)


most                                      (çoğu)


much                                     (bir çok)


no                                           (hiç)


some                                     (biraz, bir miktar, birkaç, bazı, bir)


such                                      (öyle)


a little                                   (biraz)


whose                                   (kimin)


what                                     (hangi, ne)


which                                   (hangi)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.