İngilizcede En Sık Kullanılan 30 Bağlaç


 

after                                     (-den sonra)


although                             (-e rağmen, -e karşın)


and                                       (ve)


as                                           (olarak, -iken, -dığı için)


as if                                       (sanki, -imiş gibi)


as soon as                          (yapar yapmaz, eder etmez)


because                              (-dığı için, çünkü)


before                                 (-den önce)


both … and                        (hem … hem)


but                                        (fakat; hariç)


either … or                         (ya … ya da )


except                                 ( hariç, -den başka)


if                                            (eğer, -se)


in case                                 (olursa diye)


like                                        (gibi, -imiş gibi)


neither … nor                    (ne …ne de)


nor                                        (ne de)


not only … but also         (sadece … değil, ayrıca o da; hem … hem)


once                                     (yapınca, edince)


or                                           (veya, yoksa)


rather than                        (-mektense)


since                                     (-dığı için; -den beri)


so                                          (bu yüzden, böylece, öyle)


than                                      (-den)


unless                                  (yapmadıkça, etmedikçe)


until                                      (-e kadar)


when                                   (-dığı zaman, iken)


where                                  (-dığı yerde)


whether                             (olup olmadığı)


while                                    (iken)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.