İngilizcede genelleme


Generalising
Genelleme

İngilizcede genelleme yaparken kullanabileceğimiz pek çok yapı vardır. Aşağıda bunlardan en çok kullananlarını örnek kullanımları ile bulabilirisiniz.

On the whole
Bütünüyle / Her şeyi düşünerek
On the whole, we can’t really say Colin is better than Bruce.
Her şeyi düşünerek yine de Colin Bruceden daha iyidir diyemeyiz.

In general
Genelde
In general, people prefer to access games and social content via apps.
İnsanlar genelde oyunlara ve sosyal içeriğe uygulamalar aracılığı ile erişmeyi tercih ediyor.

By and large
Genel anlamda
By and large, we can say that the Project was successful.
Genel anlamda proje başarılıydı diyebiliriz.

All things considered
Her şeyi heseba katarsak
All things considered, the party didn’t turn out so badly.
Her şeyi heseba katarsak parti o kadar da kötü geçmedi

Broadly speaking
Kabaca / Genel konuşursak / Genelde
Broadly speaking, men watch motorsports more closely than women do.
Genelde erkekler motor sporlarını kadınlardan daha çok takip ederler.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.