Present Perfect Simple Olumlu Cümle Örnekleri


I have only written two letters.

Daha sadece iki mektup yazdım.

I have lost my keys.

Anahtarlarımı kaybettim.

I have never been to New York.

Daha önce hiç New York’ta bulunmadım.

He has just visited his mother.

Annesini henüz ziyaret etmişti.

He has found his lost keys.

Kayıp anahtarlarını buldu.

He has cooked dinner.

Akşam yemeğini o pişirdi.

She has drawn a picture of her dog.

Köpeğinin bir resmini çizdi.

She has entered in a restaurant.

Bir restorana girmişti.

It has been a marvellous day till now.

Şu ana kadar muhteşem bir gün olmuştu.

It has started very recently.

Yakın zamanda başlamıştı.

We have taken a good care of it.

Ona iyi baktık.

We have opened our shop already.

Dükkânımızı zaten açtık.

They have been mean to her ever since.

O zamandan beri ona kötü davranıyorlardı.

They have asked too many questions.

Çok fazla soru sordular.

Present Perfect Simple Olumlu Cümle Örnekleri yukarıda vermeye çalıştık umarız faydası olmuştur sizlere.