İngilizce’de iş ve meslek isimleri


Jobs, & Professions  İş & Meslek

 Management Yönetim

Yöneticilik ile ilgili meslekler:

Assistant manager Müdür yardımcısı

Deputy Director Başkan vekili

Director Müdür, Yönetici, Yönetmen, İdareci

Executive officer (CEO) Yönetim kurulu başkanı

Financial director Maliye müdürü

General Manager Genel müdür

Inspector Müfettiş, Muayeneci

Manager Müdür, Yönetici

Managing director İdare müdürü

Marketing director Pazarlama müdürü

Marketing manager Pazarlama müdürü

Personnel manager Personel müdürü / sorumlusu

President Başkan, Cumhurbaşkanı, Rektör

Production manager Üretim / imalat sorumlusu / müdürü

Project manager Proje müdürü

Sales manager Satış müdürü

Supervisor Danışman, Gözetmen, Yönetici

Vice-president Asbaşkan, başkan yardımcısı

 

Office Ofis

Ofis işleri:

Typist Daktilocu, yazıcı

Stenographer Kâtip

Secretary Sekreter

Receptionist Resepsiyonist

Office clerk Büro memuru

 

Banks Bankacılık

Bankacılık alanındaki meslekler:

Accountant Muhasebeci

Auditor Hesap denetmeni

Bank officer Banka görevlisi

Banker Bankacı, banker

Bookkeeper Sayman, muhasip

Cashier Kasıyer, veznedar

Economist Ekonomist

Teller Veznedar

 

Medicine Tıp

Tıp ve sağlık alanındaki meslekler:

Cardiologist Kardiyolog / kalp mütehassısı

Dentist Dişçi

Dietician Diyetisyen

Doctor Doktor

Ear specialist Kulak uzmanı

Eye specialist Göz uzmanı

Family doctor Aile hekimi

General practitioner Pratisyen hekim

Heart specialist Kalp uzmanı

Nurse Hemşire

Paediatrician Çocuk doktoru

Paramedic Sağlık görevlisi

Pharmacist Eczacı

Physician Hekim, tabip

Psychiatrist Psikiyatrist, ruh hekimi

Surgeon Cerrah

Throat specialist Boğaz uzmanı

Veterinarian Veteriner, baytar

 

Restaurants Restoran

Yeme-içme ile alakalı işler:

Barman Barmen

Bartender Miço, muço

Chef Şef

Cook Aşçı

Head cook Aşçı başı

Maitre d’ (headwaiter) Başgarson

Waiter Garson (bay)

Waitress Garson (bayan)

 

Sales & Stores Satış & Mağaza

Satış, pazarlama ve mağazacılık alanındaki iş ve unvan:

Advertising agent Reklam acentesi

Buyer Alıcı

Cashier Kasiyer

Distributor Dağıtıcı, distribütör

Retailer Perakendeci

Sales manager Satış müdürü

Sales representative Satış temsilcisi

Salesclerk Satıcı, tezgâhtar

Salesgirl Bayan satış elemanı

Salesman Satıcı, tezgâhtar (erkek)

Salesperson Satıcı, tezgâhtar

Saleswoman Satıcı, tezgâhtar (kadın)

Seller Satıcı

Wholesale buyer Toptan alıcı

Wholesaler Toptancı

 

Art & Creative work Sanat & Yaratıcı işler

Sanat ve zanaat işleri:

Actor Oyuncu (erkek)

Actress Oyuncu (kadın)

Architect Mimar

Art director Sanat yönetmeni

Artist Sanatkâr

Author Yazar

Cameraman Kameraman, alıcı yönetmeni, çekimci

Composer Besteci

Dancer Dansçı, dansöz

Designer Tasarımcı

Dramatist / Playwright Oyun yazarı

Dress designer Modacı, giyimçizer

Fashion designer Moda tasarımcısı

Film director Film yönetmeni

Furniture designer Mobilya tasarımcısı

Graphic designer Grafiker, grafik tasarımcısı

Interior designer İç mimar

Journalist Gazeteci

Musician Müzisyen

Painter Ressam

Photographer Fotoğrafçı

Producer Yapımcı

Reporter / Correspondent Muhabir

Scenarist / Scriptwriter Senarist, senaryo yazarı

Sculptor Heykeltıraş

Singer Şarkıcı

Writer Yazar

 

School & College Okul & Üniversite

Akademik ünvanlar ve eğitim ile alakalı meslekler:

College teacher Yüksekokul hocası

Dean Dekan

English teacher İngilizce öğretmeni

Head teacher Başöğretmen

History teacher Tarih öğretmeni

Maths / Math teacher Matematik öğretmeni

Music teacher Music öğretmeni

Principal Okul müdürü

Professor Profesör

Schoolteacher Öğretmen

Senior teacher Kıdemli öğretmen

Student / Pupil Öğrenci, talebe

Teacher Öğretmen

University teacher Üniversite hocası

 

Construction İnşaat

Yapı alanındaki işler:

Bricklayer / Mason Duvarcı

Builder Müteahhit

Carpenter Marangoz

Construction worker İnşaat işçisi

Engineer Mühendis

Mechanic Tamirci

Painter Boyacı

Plumber Tesisatçı

Repairer Tamirci

Technician Tekniker

Welder Kaynakçı

 

Science Bilim

Bilimsel kategoride yer alan meslekler:

Archeologist  Arkeolog

Astronomer Gökbilimci

Biologist Biyolog, yaşam bilimci

Chemist Kimyager

Economist İktisatçı, ekonomist

Explorer Kâşif

Historian Tarihçi

Mathematician Matematikçi

Philosopher Filozof, düşünür

Physicist Fizikçi

Psychologist Psikolog, tin bilimci

Researcher Araştırmacı

Scientist / Scholar Bilim insanı

 

Law & Order Kanun & Nizam

Detective Dedektif, hafiye

Guard / Bodyguard Koruma, muhafız, fedai

Judge Hâkim

Lawyer / Attorney Avukat

Legal adviser Hukuk danışmanı

Police officer / Policeman Polis memuru, polis

Traffic officer Trafik görevlisi

 

 

Other Diğer

Analyst Tahlilci, araştırmacı

Beautician / Cosmetologist Güzellik uzmanı, kozmetikçi

Bus driver Otobüs şoförü

Car mechanic Araba tamircisi

Cleaning lady / Cleaning woman Temizlikçi kadın

Computer operator Bigisayar operatörü

Computer programmer Bilgisayar programcısı

Consultant / Adviser Danışman, rehber, müşavir

Driver Şoför

Expert / Specialist Uzman, bilirkişi, ehil

Farmer Çiftçi

Firefighter İtfaiyeci

Flight attendant Kabin görevlisi

Flight engineer Uçuş teknikeri

Hairdresser / Hairstylist / Barber Kuaför, berber

Janitor Temizlikçi, hademe

Librarian Kütüphaneci

Model Manken

Pilot Pilot

Politician Siyasetçi

Priest Din görevlisi, papaz, keşiş, rahip

Software specialist Yazılım uzmanı

Steward Host

Stewardess Hostes

Systems analyst Sistem çözümleyici

Tailor Terzi

Taxi driver Taksi şoförü

Travel agent Seyahat acentesi

Truck driver Kamyon şoförü

Web designer Site tasarımcısı

Web developer Ağ geliştiricisi

Web programmer Ağ programcısı

Webmaster Ağ yöneticisi, site şefi

 

Places of work İşyerleri

Agency Acenta, temsilcilik

Company / Firm Şirket, firma

Hospital Hastane

Hotel Otel

Office Ofis

Plant / Factory Tesis, fabrika

School Okul

Shop Dükkân, mağaza

 

Describing a job İş tarifleri

Bir işi tarif ederken “a job in …” “a … job” veya “ a position as …” kalıplarını kullanabiliriz.

A job in aviation Havacılık işi

A teaching job Öğretmenlik işi

A position as manager Yöneticilik pozisyonunda

Bir İşin özelliklerini ise sıfatlar kullanarak aşağıdaki şekillerde söyleyebiliriz.

An interesting job İlginç (eğlenceli) bir iş

A boring job Sıkıcı bir iş

A good job İyi bir iş

A difficult job / A challenging job Zor bir iş, Zorlu bir iş

A well-paid job / A highly paid job Yüksek maaşlı bir iş

A low-paid job / A badly paid job Düşük maaşlı bir iş

A full-time job Tam gün iş

A part-time job Yarı zamanlı iş

A permanent job Sürekli iş

A temporary job Geçici iş

 

Related terms İlgili kelimeler

To hire Kiralamak

To fire Kovmak

To quit one’s job İşten çıkmak

To be unemployed İşsiz olmak

Jobless İşsiz

To look for a job İş aramak

To apply for a job İşe başvurmak

Resume / CV Öz geçmiş

Interview Görüşme

Contract Sözleşme

Work agreement İş anlaşması

Employer İşveren

Employee Çalışan

Staff member / Personnel Eleman

To be on staff Personel olmak

Temporary worker Geçici işçi

Freelance worker / Freelancer Serbest çalışan

Season worker Sezonluk işçi

To work full-time Tam zamanlı, tam gün çalışmak

To work part-time Yarı zamanlı çalışmak

To have a part-time job Yarı zamanlı bir işi olmak

To work overtime Mesaiye kalmak, fazla mesai yapmak

Pay Ödeme

Wages Ücret

Salary Maaş

Income Gelir

Bonus Pirim

Tips Bahşiş

To be paid by the hour Saatlik ödenmek

To be paid by the month Aylık ödenmek

Monthly pay Aylık ücret, ödeme

Weekly pay Haftalık ücret, ödeme

Hourly pay Saatlik ücret, ödeme

Yearly pay / Annual pay Yıllık ücret, ödeme

Gross pay Brüt ücret

Net pay / Take-home pay Net ücret

Overtime pay Fazla mesai ücreti

Taxes Vergiler

Expenses Harcamalar, giderler

Deductions Kesintiler

Fringe benefits Ek menfaatler (maaş dışı veriler haklar)

Sick leave Hastalık izni

Maternity leave Doğum izni

Holiday / VacationTatil

Pension plan Emeklilik planı

Medical insurance / Health insurance Sağlık sigortası

Accident insurance Kaza sigortası

Life insurance Hayat sigortası

 

He gets six pounds an hour. Bir saatte altı sterlin kazanıyor.

He is paid six pounds an hour. Bir saat için ona altı sterlin ödüyorlar.

His hourly pay is six pounds. Saatlik ücreti altı sterlin.

She gets five thousand pounds a month. Bir ayda beş bin sterlin kazanıyor.

Her monthly pay is five thousand pounds. Aylık kazancı beş bin sterlin.

We get sixty-seven thousand pounds a year. Bir yılda altmış yedi bin sterlin kazanıyoruz.

Our annual pay is sixty-seven thousand pounds. Yıllık ücretimiz altmış yedi bin sterlin.

Their salary is twenty-five thousand pounds a year. Yıllık maaşları yirmi beş bin sterlin.

 

Related phrases İlgili kullanımlar

Bu bölümde iş ve meslek ile ilgili örnek kullanımları bulabilirsiniz. Birisine ne iş yaptığını sormak için aşağıdaki soru kalıplarını kullanabiliriz.

What do you do?

What business are you in?

What is your job?

What do you do for a living?

What is he?

 

Yaptığımız işi belirtirken ise “to be” “work for” “work at” “to have” gibi fiiller kullanılabilir.

I am a teacher. Öğretmenim.

I am a car dealer. Galericiyim.

I am a famous writer. Ünlü bir yazarım.

She is a sales representative. O bir satış temsilcisi.

He sells computers. O bilgisayar satıyor.

Ken works as a psychologist.  Ken psikolog olarak çalışıyor.

He works as a stockbroker. O bir borsacı olarak çalışıyor.

They work at a bank. Onlar bir bankada çalışıyor.

We work at a small travel agency. Küçük bir seyahat acentesinde çalışıyoruz.

Jen works at a hotel. Jen otelde çalışıyor.

We work at a transportation company. Bir nakliye şirketinde çalışıyoruz.

John works for X newspaper. John X gazetesinde çalışıyor.

Sean works for a film company. Sean bir film şirketi için çalışıyor.

Jennifer is in real estate. Jennifer gayrimenkul işinde. Jeniffer emlakçılık yapıyor.

Rose is in advertising. Rose reklamcılık işinde. Rose reklamcılık yapıyor.

I have a small business of my own. Kendime ait ufak bir işim var. (işletmem var)

He is a homemaker, she works at home. O bir ev hanımı, evde çalışıyor.

I am unemployed at the moment, I am looking for a job right now. Şu anda işsizim, iş arıyorum.

He is looking for a job in marketing. Pazarlamada (sektöründe) bir iş arıyor.

Billy is looking for a job as a driver. Billy şoförlük işi arıyor.

She is seeking a position as librarian. Kütüphanede bir iş arıyor.

I am seeking a position as office clerk. Büro memuru olarak iş arıyorum.

Sue is looking for a place as a housekeeper. Sue hizmetçi olarak bir iş arıyor. (hizmetçi olarak)

She is looking for a place as a cook. Aşçılık işi arıyor.

I’d like to apply for a job. Bir işe başvurmak istiyorum.

I’d like to apply for the position of personal assistant. Özel yardımcı olarak bir iş arıyorum.

Jeremy was offered the position of salesclerk. Jeremy’e tezgâhtarlık teklif edildi. (Jeremy’e tezgâhtar olarak iş geldi)

Rebecca has a position as cashier. Rebecca kasiyerlik yapıyor.

 

Work? Job? Position? Profession? Occupation?

 

Work (İş, her türlü iş için genel anlamda bir kelime)

I have a lot of work today. Bugün çok işim var.

He is at work now. O şimdi işte.

Her work is very interesting.  İşi baya ilginç.

What work do you do? Ne işi yapıyorsun?

Job (yapıldığında bir ünvan sahibi olunan, ücretli her türlü emek )

I lost my job last month. Geçen ay işimi kaybettim.

Do you like your new job? Yeni işini seviyor musun?

Alice wants to change her job. Alice işini değiştirmek istiyor.

Position (pozisyon, mevki – yöneticilik pozisyonu, yardımcılık posizyonu vb.)

How long did you work in your previous position? Daha önceki poziyonda ne kadar çalıştınız?

Profession (meslek, yüksek düzeyde eğitim ve bilgi gerektiren iş)

The profession of a doctor requires a lot of training. Doktorluk mesleği çok eğitim gerektirir.

She is a lawyer by profession. Meslek olarak avukatlık yapıyor.

Occupation (yerine göre “job” ve “profession” anlamlarına gelebilir, genel anlamda meslek durumu belirtmek için kullanılır)

Write your name, age and occupation on this line. Buraya adınızı, yaşınızı ve mesleğinizi yazınız.

What is your occupation? Mesleğiniz nedir?

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.