İş İngilizcesinde avantajlardan bahsederken


Describing Advantages
Avantajlardan bahsederken

İş İngilizcesinde bir ürün veya olayın faydaları söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını aşağıda örnek kullanımları ile birlikte bulabilirsiniz.

It will help you …
…’nızda size yardımcı olacaktır
This software will help you keep your accounts more easily.
Bu yazılım hesaplarınızı daha kolay saklamanızda size yardımcı olacaktır.

It will improve …
…’nızı geliştirecek / iyi gelecektir
Riding a bicycle will improve your health.
Bisiklete binmek sağlığınıza iyi gelecektir.

The benefits are
Faydaları
The benefits of this new system to our company are twofold: lower cost and better yield.
Bu yeni sistem firmamıza iki yönlü bir fayda sağlamaktadır: Düşen maliyetler ve artan kazanç

It will allow you
Size … sağlayacak
Our cleanorning service will allow you to have every morning to yourself.
Misabah hizmetimiz sayesinde sabahları kendinize vakit ayırabileceksiniz.

It stands out
Öne çıkıyor
Our vacuum cleaner stands out among its competitors because it’s less noisy.
Elektrikli süpürgemiz muadillerinden, sessiz olması sayesinde ayrılmaktadır.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.